1 grudnia, 2019

Wang Huning z prezydentem Serbii Aleksandrem Vučiciem

Członek Biura Politycznego Stałego Komitetu Centralnej Komunistycznej Partii Chin i członek sekretariatu Komitetu Centralnego, Wang Huning spotkał się z prezydentem Serbii Aleksandrem Vučiciem. 

Chiny i Serbia cieszą się głęboką tradycyjną przyjaźnią, a mieszkańcy tych dwóch krajów cenią sobie szczególne pokrewieństwo ze sobą. W ostatnich latach osiągnięto dobre wyniki w praktycznej współpracy między tymi dwoma krajami w oparciu o wzajemny szacunek, równość i wzajemne korzyści. Prezydenci obu krajów wyznaczyli kierunek dalszego rozwoju wszechstronnego partnerstwa strategicznego Chin i Serbii w nowej erze. Strona chińska jest skłonna współpracować ze stroną serbską w celu dobrego wdrożenia ważnego konsensusu i ciągłego przesuwania stosunków Chin i Serbii na nowy wyższy poziom.

Aleksandar Vučić powiedział, że Serbia jest najszczerszym przyjacielem Chin. Strona serbska podziwia osiągnięcia Chin w dziedzinie rozwoju i jest skłonna uczyć się na podstawie chińskich doświadczeń w zakresie rozwoju, nadal wspierać się wzajemnie w sprawach międzynarodowych i pozostać głęboko zaangażowana we wspólne budowanie inicjatywy „Pasa i Szlaku” aby skonsolidować i rozwijać partnerstwo z Chinami.

Pas i szlak