25 września, 2017

Serbia

Ze swoim położeniem w centralnej części Europy – zachodnich Bałkanach, Serbia od czasów starożytnych do współczesnych stanowi most między zachodem i wschodem.

Najkrótsza i najwygodniejsza trasa kontynentalna między Europą i Azją, w znacznej długości   przebiegająca przez obecne terytorium Republiki Serbskiej, z nie mniej znaczną najbardziej efektywną formą transportu w postaci żeglownej międzynarodowej wewnętrznej drogi wodnej rzeki Dunaj, określa znaczenie strategiczne Serbii w Europejskiej i światowej sieci transportowej.

Paneuropejskie korytarze transportowe

Unikając mylenia oficjalnych nazw sieci transeuropejskiej (TEN-T), związanego z faktem, że nazwa korytarza sieci kluczowej jest używana tylko w odniesieniu do tras przebiegających wzdłuż obecnych państw członkowskich, Korytarz VII (Dunaj jako droga wodna) i Korytarz X (sieć drogowa i kolejowa) stanowią podstawę systemu transportowego w Republice Serbskiej. Poza tymi korytarzami, wielkie znaczenie ma również droga i część Trasy 4 Belgrad – Południowy Adriatyk E-763 i/lub linia kolejowa E-79.

Republika Serbska jest otoczona innymi paneuropejskimi korytarzami i ich rozgałęzieniami (Korytarz IV: Drezno / Norymberga – Praga – Wiedeń – Bratysława – Györ – Budapeszt – Arad – Bukareszt – Osijek – Sarajewo – Ploče oraz Korytarz VIII: Durres – Tirana – Skopje – Bitola – Sofia – Dimitrovgrad – Burgas – Varna.  Odcinki tych Korytarzy, będące wciąż w budowie, staną się częścią sieci TEN-T, która będzie w pełni stworzona do roku 2030.

Orientacyjna Rozbudowa TEN-T do zachodnich Bałkanów

Definicja Sieci Kluczowej

Drogi, Porty i Lotniska

W procesie przystąpienia do Unii Europejskiej, Serbia współpracująca z regionalną organizacją współpracy SEETO lub siecią Obserwatorium Transportu południowo wschodniej Europy, poprawia i harmonizuje zasady transportu drogowego oraz techniczne standardy dla wskazanej rozbudowy TEN-T w ramach rozwoju kompleksowej sieci na zachodnich Bałkanach, aby zachować efektywną koordynację i sieć komunikacyjną; integruje wskazaną rozbudowę w ramach szerszej sieci europejskiej.

Adekwatnie, cała sieć transportu zachodnich Bałkanów została podzielona na dwie kategorie: kompleksową (znaczenie regionalne) i kluczową (znaczenie europejskie). Serbia ma dość gęstą sieć (zarówno kluczową jak i kompleksową) w multimodalnej sieci SEETO

Serbska sieć SEETO

 

  Drogi Kolej IWW Porty rzeczne Lotniska
Kompleksowa
1626 km
1788 km

 

963 km:

Dunaj(588km),

Sava (211km), Tisa (164km)

  Nis
Kluczowa 1332 km

 

1414 km

 

963 km:

Dunaj(588km),

Sava (211km), Tisa (164km)

Belgrad, Novi Sad
Belgrad

 

 

Projekty Drogi SEETO (włącznie z objazdem Belgradu)

Kolejowa sieć SEETO i IWW

Zgodnie z ustalonymi priorytetami, Projekty są zdefiniowane i finansowane.

Inwestycje w sieci transportu w Serbii od 2004

TEN-T Sieć kompleksowa TEN-T Sieć kluczowa

Koszt całkowitej inwestycji od 2004

Wydatkowano

Zatwierdzono

Inwestycje według modelu transportu

Drogi

Kolej

IWW

Porty rzeczne

Lotniska

Główne źródło finansowania

Budżet

IFI pożyczki

Pozwolenia

Środki UE

Inne*

W okresie do roku 2020 Republika Serbska planuje dodatkowo zainwestować blisko 4,8 miliarda euro w projekty związane z infrastrukturą transportową w skali 3:1 na rzecz inwestycji w projekty kolejowe.