4 września, 2018

Chorwacja

I. Położenie geograficzne

Przez Chorwację przebiegają dwa główne europejskie korytarze transportowe, które sprawiają, że jest to najkrótsza trasa między Europą Zachodnią a Azją, Europą Wschodnią i Morzem Śródziemnym.

Położona w Europie Południowo-Wschodniej, granicząca z Włochami, Słowenią, Węgrami, Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą, Chorwacja jest doskonale przygotowana do wejścia na rynek UE oraz rynki Europy Południowo-Wschodniej.

Doskonała infrastruktura drogowa z nowoczesnymi autostradami, dość rozwiniętą koleją, 6 portami morskimi i 7 lotniskami krajowymi oferuje ogromne możliwości multimodalnego transportu towarów.

Główne rzeki żeglowne to: Dunaj, Sawa i Drawa. W ostatnich latach Chorwacja poczyniła znaczne inwestycje w rozwój transeuropejskiej sieci transportowej, przede wszystkim dróg, autostrad i portów. Inwestycje w infrastrukturę transportową, telekomunikacyjną i energetyczną będą kontynuowane w przyszłości, ze szczególnym naciskiem na transport kolejowy. Stała liczba ludności Chorwacji osiągnęła 4,29 mln. Stolicą Chorwacji jest Zagrzeb.

II. Położenie kraju na międzynarodowych szlakach transportowych

Chorwacka infrastruktura transportowa jest częścią Core European Transport Network, w szczególności korytarza śródziemnomorskiego: portu w Rijece, autostrad i linii kolejowych w kierunku Słowenii i Węgier oraz korytarza Ren-Dunaj: rzeki Dunaj, Sawa i Drawa, portów śródlądowych: Vukovar, Slavonski Brod, Osijek, Sisak.

Morze Adriatyckie przenika w głąb kontynentu i umożliwia tani transport morski do portów Adriatyku, a stamtąd koleją, drogami lub rzekami do kontynentalnych części Chorwacji i do różnych krajów europejskich.

Liczbowo Chorwacja posiada łącznie około 27000 km dróg, z czego ponad 1400 km to autostrady. Ponadto mamy ponad 2600 km linii kolejowych, ponad 1000 km śródlądowych dróg wodnych, z czego ponad 600 km zostało włączonych do europejskiej sieci śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Jeśli chodzi o lotnictwo cywilne, nasze lotniska w Zagrzebiu, Splicie, Rijece, Osijeku, Dubrowniku i Zadarze są dobrze usytuowane i skomunikowane z innymi rodzajami transportu.

Zamiarem Chorwacji jest zwiększenie wykorzystania potencjału portów morskich i odegranie ważnej roli w transporcie towarów między Europą a Azją. Mimo że co roku przez Kanał Sueski przepływa przez niego 800 milionów ton ładunków w ramach wymiany towarowej między Europą, Azją i Australią, tylko około 40 milionów ton jest w rzeczywistości kierowanych do północnych portów Adriatyku. Jest to ogromna szansa dla naszych portów, w szczególności dla portu w Rijece jako części korytarza śródziemnomorskiego, jako że jest on w sprawiedliwy sposób połączony z główną siecią kolejową i autostradową.

III. Główne porty morskie

Chorwacja ma długą tradycję morską, a sektor morski zawsze odgrywał kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, handlowym i społecznym kraju. Porty chorwackie obsługują duże ilości krajowego handlu oraz ładunków tranzytowych i odgrywają istotną rolę zarówno dla publicznego transportu morskiego, jak i turystyki nadmorskiej. Niektóre porty chorwackie mają znaczny potencjał, aby stać się główną bramą Adriatyku do Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Według krajowego dziennika urzędowego w Chorwacji znajduje się 433 portów i przystani, w tym 95 portów obsługujących co najmniej jedną linię. Sześć głównych portów (Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrownik) sklasyfikowano jako porty krajowe lub porty międzynarodowych okręgów gospodarczych.

Główną przewagą konkurencyjną chorwackich portów morskich w porównaniu z innymi portami Unii Europejskiej jest fakt, że Adriatyk dociera daleko w głąb kontynentu, co zapewnia najkrótsze i najtańsze połączenie transportowe dla krajów położonych poza Chorwacją do wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego oraz przez Kanał Sueski do krajów azjatyckich i wschodnioafrykańskich.

Większość ruchu towarowego odbywa się w portach w Rijece i Ploče, co stanowi blisko 90 % całkowitego ruchu towarowego we wszystkich chorwackich portach o wyjątkowym znaczeniu gospodarczym.

Z drugiej strony, większość przewozów pasażerskich odbywa się w portach Split i Zadar, a Dubrownik jest portem z większością ruchu statków wycieczkowych. Projekty rozwojowe, które są obecnie w fazie realizacji, powinny określać porty chorwackie jako nowoczesne centra logistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie daje przystąpienie do Unii Europejskiej i jej rynku komercyjnego liczącego 500 mln mieszkańców. W 2015 r. ruch towarowy w portach morskich wyniósł 19 mln ton. Największy udział pod względem rodzaju ładunku, ruchu węglowego i zapłonu miała ropa naftowa i gaz ziemny, z ponad 30% udziałem, podczas gdy koks i produkty rafinacji ropy naftowej stanowiły około 18%. Międzynarodowy transport towarowy w 2015 r. stanowił ponad 80% całego ruchu.

Port Rijeka jest głównym portem przeładunkowym Republiki Chorwacji. Port obsługuje różne kategorie towarowe, w tym kontenery, suchy ładunek masowy, płynny, ładunki masowe oraz promy pasażerskie.

Port Rijeka jest podzielony na cztery baseny

 • Basen Rijeka z terminalami do przeładunku kontenerów, zboża, chłodni, drewna i innej drobnicy;
 • Basen Bakar, z terminalem do przeładunku węgla i rudy oraz nabrzeże Goranin do przeładunku RoRo/timber;
 • Basen Rasa z terminalem do przeładunku drewna, zwierząt hodowlanych i żwiru;
 • Basen Omisalj, z terminalem dla ładunków płynnych.

Szczegółowe informacje na temat portu w Rijece można uzyskać pod adresem: http://www.portauthority.hr

Główne linie żeglugowe zawijające do portu w Rijece można znaleźć na stronie internetowej Adriatic Gate Container Terminal.: http://www.ictsi.hr/index.php/en/services/shipping-lines

Port Zadar to mały port położony pomiędzy Rijeką a Šibenik. Skupia się on przede wszystkim na ruchu promowym RoRo i RoPax.

Zarząd portu Zadar zarządza czterema obszarami portowymi:

 • Port Starego Miasta z 8 miejscami cumowania dla krajowego ruchu pasażerskiego;
 • Nowy port pasażerski w Gazenicy z 5 miejscami cumowania dla ruchu międzynarodowego i 7 miejscami postoju dla ruchu krajowego;
 • Port Cargo w Gazenicy z 6 miejscami do cumowania (do ładunków płynnych, dostaw platform wiertniczych, suchych ładunków masowych, ładunków chłodniczych, drobnicowych i RO-RO);
 • Vela Lamjana – Kali – port rybacki w pobliżu prywatnej stoczni remontowej.

Szczegółowe informacje na temat portu w Zadarze można uzyskać pod adresem: http://www.port-authority-zadar.hr

Port Šibenik jest historycznie portem towarowym, ale obecnie koncentruje się przede wszystkim na rejsach wycieczkowych i ruchu promowym. Oprócz działalności portowej związanej z pasażerami port ten jest jednym z głównych portów importu i eksportu dla Petrokemija Kutina, przedsiębiorstwa produkującego nawozy zlokalizowanego w kontynentalnej Chorwacji.

Szczegółowe informacje na temat portu w Šibenik można uzyskać pod adresem: http://www.portauthority-sibenik.hr/

Port Split jest portem wielofunkcyjnym i największym portem pasażerskim kraju. W 2015 r. do portu Split zawinęło ponad ćwierć miliona rejsów wycieczkowych i prawie 5 milionów pasażerów podróżujących promami. Przepustowość ładunków wyniosła w 2015 r. ponad 3 mln ton, obejmując kategorie takie jak drewno, węgiel, sól, cukier, ropa naftowa i pochodne, zboża, cement i klinkier.

Port Split zarządza 7 basenami:

 • Miasto Split z 26 miejscami do cumowania dla statków pasażerskich i statków wycieczkowych (2 nowe miejsca cumowania w budowie);
 • Basen Vranjic-Solin z 8 miejscami do cumowania w ruchu towarowym
 • Baseny Kastela A, B, C i D z 8 miejscami do cumowania dla ruchu towarowego
 • Komiza Basen dla rybaków

Szczegółowe informacje na temat portu Split można uzyskać pod adresem: http://portsplit.com/

Port Ploče jest portem przeładunkowym, który służy przede wszystkim Bośni i Hercegowiny oraz bośniackiej gospodarce. Port obsługuje różne rodzaje ładunków, w tym kontenery, suchy ładunek masowy, płynny, drobnicy oraz promy pasażerskie. Działa w Basenie Ploče, jak również w Metkovic, około 20 km w górę rzeki Neretwy. Metkovic specjalizuje się w obsłudze cementu, żużla i kamienia granulowanego.

Szczegółowe informacje na temat portu w Ploče można uzyskać pod adresem: http://www.ppa.hr/

Port Dubrovnik jest siedzibą głównej atrakcji turystycznej Republiki Chorwacji, starego miasta Dubrownika. Dubrowniku wybudował silny port pasażerski, aby pomieścić przemysł turystyczny. Port ten jest portem nie przeładunkowym. Szczegółowe informacje na temat portu w Dubrowniku można uzyskać pod adresem http://www.portdubrovnik.hr/

IV. System żeglugi śródlądowej

W Chorwacji znajdują się 4 porty śródlądowe, wszystkie położone nad Dunajem i jego dopływami. Chociaż wszystkie one stanowią część korytarza TEN-T Nadrenia-Dunaj, porty Vukovar (na Dunaju) i Slavonski Brod (na rzece Sawa) zostały sklasyfikowane jako porty głównej sieci TEN-T, natomiast Osijek (na Dunaju) i Sisak (na rzece Sawa) zostały sklasyfikowane jako porty kompleksowej sieci TEN-T.

Port Vukovar posiada doskonałe połączenie z zapleczem z bezpośrednim połączeniem kolejowym do regionalnego dworca kolejowego Vinkovci, który jest krajowym węzłem komunikacyjnym dla tego regionu, a także częścią korytarza X, i jest oddalony zaledwie 40 km od korytarza drogowego Vc. Port jest czynny przez cały rok, niezależnie od poziomu wody. Na terenie portu czterech operatorów portowych obsługuje obecnie przeładunek wszystkich rodzajów ładunków, w tym ładunków masowych, drobnicowych, ciekłych, zbożowych i kontenerów.

Szczegółowe informacje na temat portu w Vukovarze można uzyskać pod adresem: http://www.port-authority-vukovar.hr/default.aspx?id=53

Port Osijek posiada dobre połączenie kolejowe i drogowe z zapleczem, a do portu lotniczego jest tylko 8,5 km. Dzięki temu port w Osijek może stać się intermodalnym węzłem logistycznym.

Szczegółowe informacje na temat portu w Osijek można uzyskać pod adresem: http://port-osijek.hr/?lang=en

Port Slavonski Brod posiada dobre połączenie kolejowe i drogowe z zapleczem. Szczegółowe informacje na temat portu Brod Slavonski można uzyskać pod adresem: http://www.en.lucka-uprava-brod.hr/

Port Sisak posiada dobre połączenie kolejowe i drogowe z zapleczem. Szczegółowe informacje na temat portu oraz realizowanych i planowanych projektów można uzyskać pod adresem: http://www.luckaupravasisak.hr/

 

Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury Chorwacji