25 września, 2017

Bułgaria

Bułgarska łączność w ramach polityki transportu transeuropejskiego

Dwa z dziewięciu kluczowych korytarzy sieci Unii Europejskiej, ustalonych na mocy Rozporządzenia 1316/2013, przechodzą przez terytorium Republiki Bułgarii.

Korytarz wschodniej części regionu Morza Śródziemnego łączy Bułgarię z 8 innymi krajami Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Grecja i Cypr). Na terytorium Bułgarii obejmuje sieć kolejową i drogową wzdłuż kierunków „Widyń – Sofia – Kulata” i „Sofia – Płowdiw – Burgas / Swilengrad granica turecka”, jak również porty Widyń i Burgas, lotnisko w Sofii i terminal intermodalny w Płowdiw.

Korytarz Ren – Dunaj łączy Bułgarię z Francją, Niemcami, Czechami, Austrią, Chorwacją, Słowacją, Węgrami i Rumunią. Na terytorium Bułgarii korytarz obejmuje rzekę Dunaj, porty Widyń i Ruse, a także intermodalny terminal Ruse.

Morska i śródlądowa infrastruktura wodna

System portowy Republiki Bułgarii składa się z dwóch rodzajów portów – morskich i rzecznych:

Porty morskie o znaczeniu krajowym Warna i Burgas są usytuowane nad Morzem Czarnym. Ich łączna linia nabrzeża wynosi 13 081 m całkowitej długości, gdzie zostało wyróżnionych 69 frachtów, 8 pasażerskich i 11 usługowych przystani. Całkowita zdolność przeładunkowa to około 60 milionów ton na rok. Zarówno Warna, jak i Burgas posiadają połączenia kolejowe.

Wszystkie porty rzeczne o krajowym znaczeniu (Widyń, Łom, Orjachowo, Somovit, Nikopol, Swisztow, Ruse, Tutrakan i Silistra) są usytuowane wzdłuż rzeki Dunaj. Ich łączna linia nabrzeża wynosi 9 080 m całkowitej długości, gdzie zostało wyróżnionych 44 frachty, 5 opcji transportowych RO-RO, 14 pasażerskich i 3 usługowych przystani. Całkowita zdolność przeładunkowa to około 13 milionów ton na rok. Porty Vidin, Lom, Somovit, Svishtov i Ruse posiadają połączenia kolejowe.

Poza portami o znaczeniu krajowym, jest duża liczba portów o znaczeniu regionalnym. Linia nabrzeża portów morskich o znaczeniu regionalnym to 1748 metrów, razem z 13 frachtami i 6 przystaniami pasażerskimi. Ich łączna zdolność przeładunkowa wynosi około 3,5 miliona ton na rok. Linia nabrzeża portów rzecznych o znaczeniu krajowym ma 4 964 metry całkowitej długości, gdzie zostały wyróżnione 30 frachty, 2 opcje transportu Ro-Ro, 3 pasażerskie i 12 usługowych przystani. Ich łączna zdolność przeładunkowa wynosi około 9,5 miliona ton na rok.

Krajowe sieci drogowe i kolejowe

Całkowita długość sieci drogowej to 19 853 km, w tym 724 km autostrady, 2 954 km dróg pierwszej klasy 16 165 km dróg drugiej i trzeciej klasy

Łączna długość sieci kolejowej wynosi 6 474 km, w tym 2 908 km pojedynczych linii trakcyjnych, 1 978 podwójnych linii trakcyjnych, 1 436 km usługowych bocznic kolejowych oraz 125 km linii o grubości 760 mm.

Ministerstwo Transportu, Technologii Informacyjnych i Komunikacji Bułgarii