1 grudnia, 2019

Premier Chin Li Keqiang spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem

W chwili obecnej stosunki Chiny-Węgry utrzymują zdrowy i stabilny rozwój, dodając, że oba kraje osiągnęły owocne wyniki współpracy w tradycyjnych sektorach gospodarki, a także mają szerokie perspektywy współpracy w nowych formach przemysłu i nowej gospodarce. Małe i średnie przedsiębiorstwa w obu krajach są pełne kreatywności i w dużym stopniu wzajemnie się uzupełniają. Chiny są skłonne dostosować inicjatywę „Pasa i Szlaku”  do strategii rozwoju Węgier, kierować się zasadą szerokich konsultacji, wspólnego wkładu i wspólnych korzyści oraz dążyć do osiągnięcia wzajemnych korzyści i wyników korzystnych dla obu stron.

Chińsko – węgierska spółka joint venture  wygrała przetarg na węgierski odcinek linii kolejowej Budapeszt-Belgrad, co stanowi kluczowy postęp w realizacji tego infrastrukturalnego projektu. Jesteśmy gotowi do współpracy ze stroną węgierską w celu promowania procesu finansowania i budowy tego projektu, aby był on zgodny z międzynarodowymi standardami, a także z zasadą otwartości i przejrzystości. Współpraca Chin z krajami Europy Środkowej i Wschodniej („współpraca 17+1”) jest platformą praktycznej współpracy, która sprzyja solidarności Unii Europejskiej (UE) i procesowi integracji europejskiej. Chiny są gotowe do współpracy ze stroną węgierską w celu zacieśnienia współpracy, aby osiągnąć lepsze wyniki i wzmocnić stosunki między Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej, a także między Chinami a UE.

Viktor Orban zauważył, że strona węgierska bardzo docenia pozytywną rolę, jaką strona chińska od dawna odgrywa w promowaniu modernizacji Węgier, i wyraził zadowolenie, że chińskie przedsiębiorstwa rozszerzają inwestycje na Węgrzech. Strona węgierska wysoko ceni Inicjatywę Pasa i Szlaku – kluczową platformę promowania wolnego handlu, i będzie nadal aktywnie uczestniczyć we wspólnym tworzeniu Pasa i Szlaku. Ponieważ współpraca 17+1 przetarła nowe szlaki dla rozwoju stosunków Chiny Europa Środkowo Wschodnia i Chiny-UE, strona węgierska jest skłonna współpracować ze stroną chińską w celu przyspieszenia współpracy na rzecz większego rozwoju w nowym punkcie wyjścia.

Pas i Szlak