21 grudnia, 2017

Czarnogóra

Położenie geograficzne

Czarnogóra znajduje się w regionie Bałkanów Zachodnich w południowo-zachodniej części Europy. Graniczy ona z Chorwacją na zachodzie, Bośnią i Hercegowiną na północnym zachodzie, Serbią na północnym wschodzie, Kosowem na wschodzie i Albanią na południowym wschodzie, z wybrzeżem Morza Adriatyckiego na południowym zachodzie na długości 293,5 km. Czarnogóra ma powierzchnię 13.812 km2, a jej liczba ludności wynosi 620.029 (według spisu ludności w 2011 r.). Kraj podzielony jest na trzy regiony: nadmorski, środkowy i północny. Teren rozciąga się od wysokich gór i płaskowyżów w północnej części kraju do wąskiej linii brzegowej. Stolicą Czarnogóry jest Podgorica, a Cetinje jest Dawnym Królewskim Miastem Stołecznym.

Źródło: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/maps/mj-map.gif 

Położenie kraju na międzynarodowych szlakach transportowych

Czarnogóra jest częścią berlińskiego procesu/programu współpracy, który przyczynia się do ustanowienia podstawowej sieci transportowej w regionie Bałkanów Zachodnich zgodnie z podejściem stosowanym w polityce Unii Europejskiej w dziedzinie rozwoju transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych, zgodnie z istniejącymi inicjatywami UE w dziedzinie transportu – TEN-T i SEETO (Centrum Monitorowania Transportu Europy Południowo-Wschodniej). Przewiduje się, że rozporządzenie europejskie potwierdzi orientacyjne rozszerzenie sieci CORE TEN-T w regionie Bałkanów Zachodnich, podobnie jak uczyniono to w przypadku orientacyjnego rozszerzenia poprzez mapy sieci TEN-T na Bałkanach Zachodnich na mocy rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 ZAŁĄCZNIK III. Zdefiniowana podstawowa sieć transportowa na terytorium Czarnogóry obejmuje: trasę drogową SEETO nr 4: autostrada Bar-Boljare (do granicy z Serbią); trasę drogową SEETO nr 1: Korytarz Adriatycko-Joński (autostrda na wybrzeżu Czarnogóry, połączenie z Chorwacją i Albanią); SEETO trasa kolejowa 4: Bar-Vrbnica (do granicy z Serbią); SEETO trasa 2: linia kolejowa Podgorica-Tirana (połączenie z Albanią); – port lotniczy Bar; – Lotnisko Podgorica. Podstawowa sieć transportowa w regionie Bałkanów Zachodnich jest obecnie objęta rozszerzeniem trzech kluczowych korytarzy transeuropejskich na region BŚ (Morze Śródziemne, wschodnio-wschodni region Morza Śródziemnego i korytarz Rajna-Dunaj).

Mapy orientacyjnego rozszerzenia TEN-T na Bałkany Zachodnie (sieci wewnętrzne i kompleksowe) na podstawie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową (podpisanego podczas szczytu Bałkanów Zachodnich w Trieście dnia 12 lipca 2017 r.). TCT jest poprzedzony protokołem ustaleń w sprawie rozwoju podstawowej sieci transportu regionalnego w Europie Południowo-Wschodniej (protokół SEETO), który stanowi kamień węgielny polityki UE wobec krajów Bałkanów Zachodnich w dziedzinie transportu.

Ministerstwo Transportu i Spraw Morskich Czarnogóry