21 grudnia, 2017

Węgry

Położenie geograficzne

Węgry położone są w Kotlinie Karpackiej i graniczą ze Słowacją od północy, Rumunią od wschodu, Serbią od południa, Chorwacją od południowego zachodu, Słowenią od zachodu, Austrią od północnego zachodu i Ukrainą od północnego wschodu. Węgry są krajem śródlądowym, chociaż mają dostęp do kilku portów morskich przez Dunaj i jego połączenia z drogami wodnymi (np. Rotterdam, Constanza).

Położenie kraju na międzynarodowych szlakach transportowych

Węgry znajdują się w korzystnym położeniu transportowo-geograficznym i przecinają je trzy korytarze sieci bazowej TEN-T (CNC): Orient – East Med, Ren-Dunaj i Morze Śródziemne. Te CNC TEN-T, które są praktycznie następcą paneuropejskiego korytarza nr IV. V. obejmują

  • 1456 km długości linii kolejowej o normalnej długości toru
  • autostrady o długości 1000 km i drogi główne o długości 144 km
  • rzekę Dunaj, oraz
  • Międzynarodowy port lotniczy w Budapeszcie Liszt Ferenc

Węgry dysponują również długą siecią wspólną TEN-T

Główne porty morskie

Węgry nie są państwem nadmorskimi w związku z tym nie mają portów morskich.

System żeglugi śródlądowej

Dunaj jest najbardziej znaczącym szlakiem wodnym na Węgrzech, cały międzynarodowy transport wodny odbywa się na jego torze wodnym. Udział żeglugi śródlądowej w transporcie międzynarodowym na Węgrzech wynosi około 5% [tkm] transportu międzynarodowego, a średnio około 3 mln ton rocznie. Dunaj odgrywa najważniejszą rolę w węgierskim sektorze żeglugi śródlądowej ze względu na jego długość, przepustowość nawigacyjną, infrastrukturę portową i połączenia z portami morskimi. Rzeka Cisa stała się międzynarodową drogą wodną 12 lipca 2017 roku, kiedy to Serbia ratyfikowała międzyrządowe porozumienie w sprawie żeglugi Cisy. Od tego czasu żegluga na rzece Cisie jest bezpłatna i otwarta dla statków wszystkich krajów, niezależnie od bandery statku. Umowa rozciąga się na dorzecze rzeki Cisy, która rozciąga się od Tokaj do jej ujścia. Miejmy nadzieję, że zniesienie barier administracyjnych przyczyni się do zwiększenia ruchu śródlądowego na rzece Cisa.