Kategoria: Biznes

Źródło: Tadeusz Urbaniak, Port Gdynia (www.port.gdynia.pl)

Nowi członkowie porozumienia operatorów terminali i centrów logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej

W siedzibie Portu Gdynia odbyło się spotkanie członków Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej. Efektem spotkania było przystąpienie do inicjatywy sześciu nowych podmiotów. Podpisany dokument zakłada m.in. wzajemne wsparcie na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych na osi wschód – zachód, północ – południe Europy oraz z Azji, a także wspólne kreowanie projektów inwestycyjnych i biznesowych w obszarze logistyki.

Powstanie fundusz inwestycyjny państw Trójmórza

Podczas najbliższego szczytu krajów Trójmorza, który odbędzie się 17-18 września w Bukareszcie instytucje bankowe 12 państw regionu planują podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania specjalnego wehikułu inwestycyjnego o nazwie „Fundusz Trójmorza”. W założeniu w jego ramach będą finansowane strategiczne projekty infrastrukturalne i energetyczne w regionie. Będzie on dysponować budżetem w wysokości 5 mld EUR, które […]