28 września, 2017

Słowenia

Położenie geograficzne

Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Słowenii i jej położenie geopolityczne, jest ona naturalnym węzłem komunikacyjnym, energetycznym i komunikacyjnym. W tym sensie Słowenia spełnia wszystkie warunki i mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów (20 273 km²) jest uznawana za jeden z krajów o najlepszych i najważniejszych systemach transportowych i logistycznych w Europie Środkowej. Położenie geograficzne i uwarunkowania historyczne sprawiają, że Słowenia jest obszarem intensywnego transportu i tranzytu, ponieważ znajduje się na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych biegnących z północnego zachodu (Niemcy) do Europy południowo-wschodniej (Bałkany Zachodnie do Bliskiego Wschodu przez Turcję) oraz z południowego zachodu (Hiszpania) do Europy północno-wschodniej (Ukraina i Chiny przez Rosję).

Położenie kraju na międzynarodowych szlakach transportowych

Jest on włączony do korytarzy śródziemnomorskich i bałtycko-adriatyckich przyszłej podstawowej transeuropejskiej sieci transportowej oraz czterech europejskich kolejowych korytarzy towarowych. Posiada on ważne węzły transportowe i centra logistyczne w Lublanie, Mariborze i Koperze, które stanowią część szerszego systemu transeuropejskiej sieci transportowej. Na przykład słoweńskie przedsiębiorstwo kolejowe „Slovenske železnice” dysponuje 60 000 m2 powierzchni magazynowej. Z jednej strony rząd Słowenii wspiera ukierunkowanie Republiki Słowenii na dalszą cyfryzację, a z drugiej strony działania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych są zapewnione przez uznanie Republiki Słowenii za kraj zaawansowany technologicznie w dziedzinie technologii informatycznych, który dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi i posiada wystarczające kompetencje do rozwijania, wdrażania i utrzymywania niezbędnych usług informatycznych jako silne wsparcie w zakresie usług logistycznych przedsprzedażowych, sprzedaży i posprzedażnych. Słowenia wyróżnia się dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową. Gęstość sieci autostrad o długości 700 km należy do najwyższych w Europie. Ponadto posiada 1100 km sieci kolejowej, trzy międzynarodowe porty lotnicze – w Lublanie, Mariborze i Portorožu – oraz jeden z najważniejszych portów w północnym regionie Adriatyku – Port Koper. Zapewniają one multimodalność wszystkich korytarzy przebiegających przez Słowenię. Centralny port lotnicze Ljubljana Jože Pučnik w środkowej Słowenii również ma doskonałą pozycję geostrategiczną. Położony jest w Europie Środkowej i ma dobre połączenia z niemal wszystkimi stolicami państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów Bałkanów Zachodnich. Jego potencjał rozwoju transportu pasażerskiego i logistyki jest z pewnością wybitny. To samo dotyczy lotniska Maribor Edvard Rusjan. Oba lotniska chcą rozwijać się jako ważne węzły transportowe i logistyczne zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Wymienione wyżej okoliczności stwarzają warunki, aby w Słowenii działało  3 408 przedsiębiorstw zatrudniających 34 492 pracowników, które generują roczne dochody w wysokości 4,9 mld EUR (źródło: Słoweńska Agencja Rejestrów Prawnych i Usług Powiązanych (AJPES) 2017).

Główne porty morskie

Port Koper charakteryzuje się wyjątkową pozycją geostrategiczną, ponieważ znajduje się w sercu Europy Środkowej. Dzięki temu portowi można w krótkim czasie (1-2 dni) przetransportować towary do większości głównych miast i stolic krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Mediolan, Monachium, Wiedeń, Praga, Bratysława, Budapeszt, Zagrzeb, Belgrad i Sarajewo itd. Nowoczesny system portowy jest elastyczny, niezawodny i znajduje się na końcu najkrótszego szlaku morskiego dla towarów z rynków azjatyckich. Ruch statków z Chin do portu Koper jest skrócony o maksymalnie siedem dni w porównaniu z podróżą statkiem skierowanym w kierunku portów Europy Północnej. Oznacza to, że skraca to czas podróży i zużycie paliwa, a tym samym zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Dodatkowo 60% towarów z tego portu transportowanych jest do wewnątrz koleją. Oba te fakty mają szczególne znaczenie dla ochrony środowiska, które staje się coraz bardziej istotne dla naszej przyszłości i zrównoważonego rozwoju, będąc jednym z celów rozwoju Słowenii.