28 września, 2017

Polska

LOKALIZACJA GEOGRAFICZNA

Polska ma strategiczne położenie w centrum Europy kontynentalnej, sąsiadujące z: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją. W Polsce istnieją 4 główne porty morskie: Szczecin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia.

POŁOŻENIE KRAJU NA MIĘDZYNARODOWYCH TRASACH TRANSPORTOWYCH

Polska infrastruktura transportowa jest częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, a dwa z dziewięciu korytarzy sieci TEN-T przecinają jej terytorium: Bałtyk – Adriatyk (oś północ-południe łącząca kraje Europy Środkowej i porty Morza Bałtyckiego i Adriatyckiego) i północną Morze Bałtyckie (oś zachód-wschód łącząca państwa bałtyckie, Polska z Niemcami i krajami Beneluksu). Polska jest krajem tranzytowym dla głównych korytarzy transportowych między Azją a Europą. Istnieją bezpośrednie połączenia lotnicze, kolejowe i morskie między Polską a Chinami.

GŁÓWNE PORTY MORSKIE

Główne grupy ładunków: drobnica, kontenery, ro-ro, węgiel, paliwa płynne, inne masowe, ruch pasażerski

Zalety: Polskie porty morskie są kluczowymi ogniwami w Transeuropejskim Korytarzu Transportowym VI łączącym Skandynawię z Europą Południowo-Wschodnią. Porty znajdują się w pobliżu lotnisk i autostrad. Dlatego są dobrze skomunikowani z resztą Europy i – poprzez regularne bezpośrednie pociągi towarowe
z Chengdu, Suzhou itd. – również z Chinami.

Możliwości inwestycyjne: polskie porty morskie oferują szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych, które wymienione są w linkach poniżej. Aktualnie głównym projektem inwestycyjnym jest budowa Portu Centralnego
w Gdańsku, terminalu kontenerowego w Porcie Świnoujście oraz rozwoju Ostrowa Grabowskiego w Porcie Szczecińskim.

SYSTEM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Polska jest w ambitnym procesie rozwoju śródlądowych dróg wodnych poprzez modernizację głównych rzek Odry i Wisły oraz budowę brakującego połączenia Dunaj-Odra-Łaba. Oba będą stanowić ważną część europejskiego systemu dróg wodnych (jako międzynarodowe drogi wodne E30, E40 i E70). Polski rząd będzie potrzebował inwestora strategicznego dla tych ambitnych projektów inwestycyjnych szacowanych na ok. 60 mld PLN.