Kontakt

 

Sekretariat Koordynujący ds. Morskich „17+1”

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6

 00-928 Warszawa

+48 (22) 630 13 50

maritimesec@mi.gov.pl