Wrzesień 25, 2017

Kontakt

Sekretariat Koordynujący ds. Morskich „16+1”

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

E-mail: maritimesec@mgm.gov.pl

Tel: +48 (22) 583 88 80

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400
Warszawa