25 września, 2017

Litwa

Litwa ma niezwykle dogodne położenie geograficzne i łatwy dostęp do 750 milionów rynków konsumenckich w swoim najbliższym sąsiedztwie – Unii Europejskiej i Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP). Odgrywa ważną rolę tranzytową w korytarzach transportowych wschodnio-zachodnich i skandynawskich oraz posiada dobrze funkcjonujący system transportu multimodalnego. Litwa jest atrakcyjnym celem dla inwestorów, dzięki niskim stopom procentowym, 15% podatkowemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych, podatkowemu „urlopowi” w 7 wolnych strefach ekonomicznych, 4 publicznym centrom logistycznym w głównych miastach i 13,8% PKB Litwy generowanego przez sektor transportu i komunikacji.

Kraj ten jest integralną częścią kontynentalnej sieci kolejowej TRASECA, która umożliwia łatwy transport ładunków z Litwy do krajów azjatyckich, w tym Chin. Litwę przecinają dwa korytarze Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i sześć europejskich autostrad

Litwa oferuje interoperacyjną sieć transportową składającą się z kolei o dwóch rozstawach kół – rosyjskiej szerokości standardowej (1520 mm) i europejskiej szerokości standardowej (1435 mm) oraz jedyne w swoim rodzaju 30-minutowe doświadczenie w zakresie formalności związanych z przejściami granicznymi na granicy UE i WNP z uproszczonymi procedurami administracyjnymi w zakresie dokumentacji towarowej. Litwa, jako pierwsza między państwami bałtyckimi w budowie europejskiej toru kolejowego, świadczy już usługi przeładunku kontenerów o szerokości od 1520 mm do 1435 mm w terminalu Šeštokai na granicy litewsko-polskiej. W ciągu kilku lat przepustowość ta znacznie wzrośnie po podłączeniu intermodalnego terminalu w Kownie (Palemonie) do europejskiej kolei kolejowej. Trasa ta jest postrzegana jako bezpłatne rozwiązanie dla pociągów chińsko-europejskich do istniejącej trasy przez Brześć na granicy polsko-białorusko-białorusko-polskiej.

Litwa aktywnie uczestniczy w realizacji projektów intermodalnego transportu kolejowego, dzięki czemu kraj ten może stać się ważnym ogniwem globalnego łańcucha dostaw między Azją a Europą, zapewniając konkurencyjne ceny oraz ciągłość usług transportowych i logistycznych.

Zgodnie z publikowanym co dwa lata przez Bank Światowy Indeksem Efektywności Logistyki, w 2016 r. Litwa zajęła 29. miejsce (skok z 46. miejsca w 2014 r.).

PORT KLAIPĖDA jest największym centrum komunikacyjnym Litwy. Znajduje się on na skrzyżowaniu dwóch międzynarodowych korytarzy transportowych i służy jako pomost między rynkami WNP, regionami Azji i UE.

Port Klaipėda jest uniwersalnym, nie zamarzającym portem głębokowodnym działającym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Działa tu i świadczy wszystkie usługi związane z żeglugą morską i ładunkiem14 dużych firm sztauerskich, stoczniowych i remontowych. Głębokość portu wynosi 15 m. Port posiada 33 wyspecjalizowane terminale, które umożliwiają obsługę wszelkiego rodzaju ładunków. Do portu zawija rocznie ponad 7 000 statków. Roczna przepustowość portu wynosi ponad 65 mln ton. Port jest w stanie przyjąć statki o dużej tonażu.

  • kontenerowce do 100 000 ton nośności
  • tankowce do 160 000 ton nośności;
  • kontenerowce do 12 000 TEU

Port może pomieścić statki o długości do 350 m i maksymalnym zanurzeniu 13,8 m. Utrzymuje on stosunki handlowe z 65 krajami.

Zgłoszenie ładunku, odprawa graniczna i celna odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem zaawansowanych systemów informatycznych. Przyśpiesza to transport towarowy, ułatwia pracę zainteresowanych stron i zwiększa konkurencyjność portów.

W porcie Klaipėda został wdrożony Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statków i Obiektów Portowych (Kodeks ISPS). Terminal portowy pracuje zgodnie z normami ISO 9000 i 14000.

Po przeładowywaniu ponad 40 mln ton ładunków w 2016 r. – największej wielkości w swojej historii – Port stał się liderem portów bałtyckich.

Uznając znaczenie portu w Klaipėda w łańcuchu transportowym i logistycznym, rząd zamierza zatwierdzić Plan Generalny portu w Klaipėda do końca bieżącego roku.

Dokument ten wytycza kierunek i zakres przyszłego rozwoju portu, przedstawiając ambitny scenariusz wdrożenia nowego przybrzeżnego portu głębokowodnego.

Zarząd Portu Klaipeda wybrał już prawny model koncesji, pozwalający na przyciągnięcie inwestycji zewnętrznych do państwowego portu morskiego i załatwia formalności związane z zatwierdzeniem modelu na szczeblu państwowym.