Sierpień 23, 2018

Powstanie fundusz inwestycyjny państw Trójmórza

Podczas najbliższego szczytu krajów Trójmorza, który odbędzie się 17-18 września w Bukareszcie instytucje bankowe 12 państw regionu planują podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania specjalnego wehikułu inwestycyjnego o nazwie „Fundusz Trójmorza”. W założeniu w jego ramach będą finansowane strategiczne projekty infrastrukturalne i energetyczne w regionie. Będzie on dysponować budżetem w wysokości 5 mld EUR, które mają wygenerować inwestycje o wartości 100 mld EUR. Inicjatywę powołania Funduszu zgłosił polski Bank Gospodarstwa Krajowego, motywując to koniecznością odpowiedzi na potrzeby ekonomiczno-infrastrukturalne regionu.

We wszystkich krajach Trójmorza istnieją instytucje działające w formie banku rozwoju lub agendy rządowej, które są odpowiednikami polskiego BGK. Kierownictwo tych podmiotów odbyło już kilkanaście spotkań bilateralnych, przeprowadziło dwa warsztaty uzgodnieniowe oraz wypracowało zarys strategii i sposoby działania funduszu, jak i również zasady finansowania.

W Funduszu Trójmorza silny akcent będzie położony na międzynarodowe inwestycje. Sztandarowym przykładem ponadnarodowego projektu, wspólnego dla całego regionu, jest Via Carpatia, szlak Północ Południe łączący Kłajpedę z portem w Salonikach. Takich inwestycji, łączących bliskie sobie geograficznie kraje, ale bez wspólnej siatki transportowej, jest znacznie więcej. Kluczowe są również kwestie energetyczne. Polsce i Chorwacji zależy na połączeniu gazoportów w Świnoujściu i powstającego na wyspie Krk oraz na budowie sieci dystrybucji gazu w regionie.

Inwestycje finansowane przez Fundusz Trójmorza mają przynieść korzyści wszystkim państwom objętym inicjatywą. Lista wspólnych projektów ma zostać przedstawiona podczas bukaresztańskiego szczytu. Aktualnie każdy z 12 krajów przygotowuje zbiór własnych, priorytetowych zadań o międzynarodowym znaczeniu. Na polskiej liście ma znaleźć się siedem projektów wskazanych przez Kancelarię Prezydenta i rząd. Są wśród nich budowa gazociągów przesyłowych, połączeń kolejowych, drogowych i rzecznych. W Bukareszcie głowy państw podpiszą deklarację, która będzie zawierać priorytetowe projekty, natomiast lista ta będzie załącznikiem do strategii Funduszu.

Na budżet złożą się kraje założycielskie, proporcjonalnie do możliwości. 10 proc. całej sumy, czyli 500 mln EUR, zostanie przekazane przez BGK. Model działania Funduszu zakłada współdziałanie z finansowymi instytucjami europejskimi, jak Europejski Bank Inwestycyjny, oraz podmiotami państwowymi, publicznymi i prywatnymi. Bardzo liczymy na współpracę z dużymi międzynarodowymi funduszami emerytalnymi i funduszami private equity. Na liście inwestycji do zrealizowania jest wiele przedsięwzięć atrakcyjnych z punktu widzenia prywatnych inwestorów — przekonuje Beata Daszyńska – Muzyczka, prezes BGK. Fundusz Trójmorza będzie ubiegać się również o środki unijne, pochodzące z przyszłej perspektywy budżetowej.

Czas działania Funduszu Trójmorza przewidziany jest co najmniej na 30 lat. Operacyjnie wystartuje w 2019 roku. Do państw Trójmorza należą (poza Polską) Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria. Cele Inicjatywy Trójmorza są zgodne z kluczowymi strategiami Komisji Europejskiej.

Żródło: Puls Biznesu

Państwa Inicjatywy Trójmorza