20 maja, 2020

Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego

– Jesteśmy gotowi do zacieśniania wielowymiarowej współpracy w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz pozostałych regionalnych organizacji. Przyczynić się ona może do przezwyciężenia skutków pandemii i tak potrzebnego nam powrotu na ścieżkę wzrostu rozwojowego. – podkreślił minister Jacek Czaputowicz podczas rozmów z szefami dyplomacji państw regionu Morza Bałtyckiego.

Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego

Minister Czaputowicz wyraził przekonanie, że dzięki przyjętej reformie, poprzez dialog polityczny oraz konkretne projekty Rada będzie realizować ważne dla regionu strategie i polityki. Odnosząc się do trwającej pandemii COVID -19 Minister Czaputowicz zauważył, że choć pierwsze reakcje na wybuch pandemii pochodziły ze strony państw, na których spoczywa zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, kluczem do przezwyciężenia pandemii jest współpraca międzynarodowa.

Szef polskiej dyplomacji zwrócił również uwagę na znaczenie dywersyfikacji źródeł energii, zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i ograniczenia emisji. Odnotowując postępy w budowie gazociągu Baltic Pipe, wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Danią, Norwegią i Szwecją w ramach tego projektu. Minister w czasie wystąpienia wskazał także na niepokojące zjawiska w dziedzinie bezpieczeństwa, takie jak incydenty wojskowe, rozbudowywany potencjał militarny w obwodzie kaliningradzkim, czy działania hybrydowe takie jak dezinformacja, cyberataki i wroga retoryka.

W przyjętej Deklaracji Bornholmskiej ministrowie podkreślili znaczenie i unikalność formatu RPMB, wskazując m.in. na potencjał organizacji dla wspierania rozwoju i stabilności regionu Morza Bałtyckiego oraz budowy wzajemnego zrozumienia i zaufania między tworzącymi go państwami i społeczeństwami. Przyjęli także zasady funkcjonowania Rady oraz regulamin prac Sekretariatu RPMB. Tym samym zakończony został proces reformy Rady, którego celem było jej polityczne wzmocnienie, pogłębienie współpracy z innymi organami oraz zwiększenie zdolności RPMB do realizacji projektów na rzecz regionu.

Sekretariat Koordynujący ds. Morskich [za:] MSZ

Członkowie RPMB

 •  Norwegia
 •  Szwecja
 •  Finlandia
 •  Dania
 •  Litwa
 •  Łotwa
 •  Estonia
 •  Rosja
 •  Polska
 •  Niemcy
 •  Islandia
 • Unia Europejska Komisja Europejska

Obserwatorzy

 •  Ukraina
 •  Stany Zjednoczone
 •  Wielka Brytania
 •  Francja
 •  Włochy
 •  Holandia
 •  Słowacja
 •  Białoruś
 •  Rumunia
 •  Hiszpania
 •  Węgry