31 października, 2019

Wiceminister S.Z. Maciej Lang na spotkaniu Narodowych Koordynatorów 17+1 w Pekinie

[za: Biuro Rzecznika Prasowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych]

– Polska pozostaje aktywnym i konstruktywnym członkiem formatu współpracy 17+1, rozumianego jako uzupełnienie relacji dwustronnych oraz element szerszych relacji unijno-chińskich – podkreślił w Pekinie wiceminister Maciej Lang na spotkaniu Narodowych Koordynatorów, reprezentujących Chiny oraz 17 państw środkowo- i wschodnioeuropejskich.

Wiceminister Lang zaakcentował otwartość formatu 17+1 rozszerzonego w bieżącym roku o Grecję. Wskazał, że fundamentem tej współpracy jest przestrzeganie zasad wzajemności i niedyskryminacji oraz synergicznej współpracy wszystkich uczestników. Wyraził też nadzieję na większe otwarcie chińskiego rynku na produkty z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Na spotkaniu koordynacyjnym uczestnicy dyskutowali ponadto nad formułą i dokumentami kolejnego szczytu 17+1, zaplanowanego na wiosnę 2020 roku w Pekinie. Jak podkreślił wiceminister Lang spotkanie powinno być okazją do przeglądu mechanizmów dialogu i wypracowania nowych obszarów współpracy. Uczestnicy uzgodnili, że w trakcie spotkania liderów państw 17+1 w 2020 roku przyjęta zostanie Średniookresowa Agenda Współpracy 17+1 na lata 2020-2025.

Format współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin został ustanowiony w 2012 roku w Warszawie i obejmuje kilkadziesiąt regularnych dialogów sektorowych. Najważniejszym spotkaniem o charakterze politycznym są doroczne szczyty liderów 17+1 – ostatni odbył się 12 kwietnia 2019 roku w Dubrowniku z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

W przeddzień spotkania Narodowych Koordynatorów wiceminister Lang przeprowadził także dwustronne rozmowy z wiceministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Qin Gangiem oraz wiceministrem Departamentu Zagranicznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin Qian Hongshanem. Celem spotkań było omówienie stanu realizacji ustaleń Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego, który obradował w lipcu br. w Warszawie oraz uzgodnienie agendy najważniejszych dwustronnych spotkań wysokiego szczebla w 2020 roku. Wiceminister Lang zaprezentował także postulaty na temat polsko-chińskiej współpracy gospodarczej, w szczególności dotyczące możliwości wzmocnienia obecności polskich produktów na rynku chińskim.

Fot. MSZ