Kategoria: Maritime Bulletin

Strategie rozwoju transportu intermodalnego państw Europy Środkowo -Wschodniej wobec inicjatywy Jedwabnego Szlaku

Podczas II Spotkania Ministrów Transportu oraz Forum Biznesu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w  Warszawie w dniach 25 i 26 października 2017 roku rozmawiano na temat zarówno stanu obecnego, jak i perspektyw rozwoju gospodarki morskiej, międzynarodowych szlaków transportowych, transportu intermodalnego, a także planów w kwestii projektów infrastrukturalnych oraz rozwoju całego regionu. Poniżej, w sposób syntetyczny, ukazane […]

Projekty infrastrukturalne państw regionu Morza Bałtyckiego i Grupy Wyszehradzkiej

Postępująca globalizacja oraz dynamicznie rozwijająca się współpraca międzykontynentalna sprawiają, że coraz ważniejszą rolę odgrywają porty morskie oraz infrastruktura łącząca je wewnątrz lądowym systemem dróg i kolei. Potencjał związany z wymianą towarów, a co za tym idzie – koniecznością tworzenia spójnej i uzupełniającej się sieci transportowej dostrzegły państwa Europy Środkowo-Wschodniej, które w ramach współpracy w formule […]