Kategoria: Maritime Bulletin

Analiza Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ

Analiza Ośrodka Spraw Azjatyckich UŁ na temat Chińskiej Żeglugi Śródlądowej i głównych szlaków komunikacyjnych. Istotnym jest działanie dwutorowe: dotarcie do odpowiednich agend i wydziałów chińskiego Ministerstwa Transportu i Zasobów Wodnych oraz odpowiednich struktur na poziomie lokalnym. Z uwagi na wagę rozwoju regionalnego w Chinach należy prowadzić do kontaktów rozmów z Administracją Żeglugi na rzece Perłowej i Administracją Żeglugi na rzece Jangcy; niezbędnym jest zapoznanie się z planami rozwojowymi poszczególnych rzek, np. Zintegrowany Plan Rozwoju Rzeki Jangcy na lata 2012 – 2030, aby w odpowiedni sposób przygotować ofertę współpracy, która będzie oparta na synergii z kierunkiem rozwoju żeglugi w Chinach

Port Gdańsk

Port Gdańsk jest najstarszym i największym polskim portem morskim, sięga X wieku. Obecnie Port w Gdańsku jest ważnym logistycznym ośrodkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, którego korzystna lokalizacja umieściła się w czołówce najszybciej rozwijających się portów Morza Bałtyckiego w ciągu ostatnich lat. Gdańsk jest największym portem morskim w Polsce, którego populacja jest szósta pod względem wielkości na rynku Unii Europejskiej, z naturalnym zapleczem kolejnych rynków na Wschód i Południe, w tym ponad 100 milionów osób.

Port Koper

Luka Koper d.d. jest spółką akcyjną, która rozwija i zarządza Portem Koper – jedynym portem morskim Słowenii o bardzo strategicznym znaczeniu. Firma obsługuje wszystkie 12 wyspecjalizowanych terminali w porcie wielozadaniowym, obsługując wszystkie rodzaje ładunków: kontenery, samochody i Ro-Ro, różne produkty drobnicowe, sypkie ładunki masowe, towary płynne i pasażerów. Całkowita przepustowość portu w 2016 roku wyniosła 22 miliony ton, w tym 844 000 TEU i 749 000 samochodów, co czyniło z Koper największy terminal kontenerowy na Adriatyku i drugi co do wielkości port dla samochodów w basenie Morza Śródziemnego.

Rail Baltica kolejowe spoiwo państw bałtyckich

W kontekście kolejowych połączeń transportowych w ramach współpracy krajów bałtyckich należy wymienić inicjatywę Rail Baltica. Należący do transeuropejskiej sieci TEN-T projekt zakłada połączenie Warszawy, Kowna, Rygi, Tallina oraz Helsinek normalnotorową linią kolejową umożliwiającą poruszanie się z prędkością 160 km/h. Prace budowlane na najdłuższej części trasy przebiegającej przez Estonię, Łotwę oraz Litwę (ok. 500 km) rozpoczną […]