28 września, 2017

Słowacja

W Republice Słowackiej resorty działające:

  • w zakresie gospodarki morskiej –  Minister Transportu i Budownictwa Arpád Érsek,
  • w zakresie rybołówstwa – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gabriela Matečná (uwaga: za wędkarstwo odpowiada Minister Środowiska Lászlo Solymos),
  • w zakresie żeglugi śródlądowej Minister Transportu i Budownictwa Arpád Érsek,
  • w zakresie edukacji morskiej i wyższych szkół morskich Minister Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu Peter Plavčan.

Kwestie żeglugi  śródlądowej należą do kompetencji Urzędu Transportu  (Dopravný úrad), który podlega Ministerstwu Transportu i Budownictwa.  Zgodnie z przepisami ustawy nr 338 z 2000 r. z późn. zmianami, tzn. Ustawy o żegludze śródlądowej, wspomniany Urząd Transportu sprawuje nadzór nad administracją i utrzymaniem dróg wodnych i portów oraz nad ruchem statków, załogami statków i personelem obsługi śluz komorowych.

Na Słowacji funkcjonują trzy porty śródlądowe:  Bratislava, Komárno i Štúrovo, wszystkie trzy na rzece Dunaj. Są one zarządzane przez państwową spółkę akcyjną Verejné prístavy (Porty Państwowe), Jedynym akcjonariuszem tej spółki jest Ministerstwo Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej.

Przygotowanie kadr dla gospodarki wodnej i branż z nią związanych (takich jak budownictwo dróg wodnych) na Słowacji zapewnia wyspecjalizowany Uniwersytet w Żylinie (wcześniej Wyższa Szkoła Transportu i Łączności). Oficerów żeglugi kształci natomiast Szkoła Morska w Bratysławie.

Słowacja, jako państwo śródlądowe, w swojej gospodarce rybnej orientuje się przede wszystkim na wykorzystanie zasobów jezior i rzek na swoim terytorium.  Korzysta jednocześnie z portów morskich w innych państwach Europy, w tym także z portów polskich. Słowacja jest uzależniona od eksportu ryb morskich i przetworów z nich. W tym zakresie rozwinięta jest współpraca handlowa z przedsiębiorstwami polskimi. Dane statystyczne pokazują, że Polska jest największym dostawcą ryb solonych i wędzonych na Słowację (udział Polski w tej kategorii produktów wynosi 37% i w 2016 r. osiągnął 1,3 miliona euro). Polska, z udziałem 24% jest też największym dostawcą filetów rybnych i mięsa z ryb na rynek słowacki (co w liczbach bezwzględnych w 2016 stanowi 7 milionów euro). Natomiast nasz kraj zajmuje drugie miejsce w słowackim imporcie świeżych (chłodzonych) ryb  z udziałem 15% (w liczbach bezwzględnych za rok 2016 import ten osiągnął 860 tys. euro).  Jeśli chodzi o import ryb mrożonych, to Polska plasuje się dopiero na szóstym miejscu z udziałem w rynku nie przekraczającym 5%, widzimy tu więc potencjał wzrostu dla naszych eksporterów.

Rząd słowacki, jako element wsparcia krajowej konsumpcji ryb i wspierania ich hodowli obniżył od 1 stycznia 2016 stawki VAT na ryby słodkowodne (żywe i filety) z 20% do 10%.

Słowacja jako państwo członkowskie UE umożliwia polskim podmiotom dostęp na rynek słowacki na zasadach obowiązujących w Unii. Jeżeli chodzi o połów ryb,  osoby i podmioty zagraniczne zobowiązane są do uzyskania odpowiednich pozwoleń od władz miejscowych.