4 października, 2017

Macedonia Północna

Profil kraju

Republika Macedonii Północnej jest krajem śródlądowym położonym w centralnej części Półwyspu Bałkańskiego. Powierzchnia kraju wynosi 25 713 km2.

Dwa główne korytarze transportowe przebiegają przez Republikę Macedonii, jeden korytarz to połączenie północ-południe łączące Republikę Serbii na północy i Republikę Grecji na południu. Drugi korytarz, znany jako Korytarz VIII, przebiega w kierunku wschód-zachód i łączy Republikę Albanii z Republiką Bułgarii. Istnieje również odgałęzienie D korytarza drogowego X, o nazwie X-d.

Drogi

Korytarz X o łącznej długości 172 km zostanie oddany w pierwszej połowie 2018 r. zgodnie ze standardami autostradowymi, wraz z oddaniem do użytku nowego odcinka o długości 28 km.

Na istniejącej już drodze Korytarz VIII o łącznej długości 304 km, 36,3 %  zbudowane jest zgodnie z nowoczesnymi standardami autostradowymi.

Macedonia rozwinęła również sieć dróg lokalnych i regionalnych.

Sieć kolejowa

Główną linią na korytarzu X z Tabanovci do Gevgelija – poprzez Skopje i Veles jest linia jedno torowa, zelektryfikowana (25kV, 50Hz) i system sygnałów przekaźnikowych, co pozwala na dobrą wymianę komunikacji światłowodem.

Całkowita długość infrastruktury kolejowej w Korytarzu VIII wynosi około 307 km na terytorium Republiki Macedonii, a 152 km (lub 49%) są budowane i eksploatowane. Około 89 km lub 25% całkowitej długości pozostaje do wybudowania na połączeniu z Republiką Bułgarii, a 66 lub 20% całkowitej długości na połączeniu z Republiką Albanii

Porty lotnicze

W Republice Macedonii znajdują się dwa główne porty lotnicze: Lotnisko św. Pawła Apostoła – Ochryda, w pobliżu granicy z Republiką Albanii, i Lotnisko Alexander the Great – Skopje, położone na skrzyżowaniu korytarzy VIII i X, które potencjalnie może stać się ważnym węzłem logistycznym i komunikacyjnym.

Główne korytarze stanowią część orientacyjnego rozszerzenia transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) na Bałkany Zachodnie i część szerszej sieci europejskich sieci transportowych.

Śródlądowe drogi wodne

Republika Macedonii jest krajem śródlądowym i nie ma bezpośredniego dostępu do morza. Transport pasażerski istnieje tylko na jeziorze Ohrid, przy użyciu mniejszych statków o liczbie miejsc od 25 do 150.