Kategoria: Maritime Bulletin

Promocja współpracy portów morskich w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku

Podczas spotkania państw formatu „16+1” wiceminister transportu Chin Xiaoming Liu wygłosił prezentację dotyczącą pragmatycznej współpracy portów w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Wiceminister Liu wskazał na dotychczasowe chińskie osiągnięcia w rozwoju portów morskich. Podkreślił, że chińskie porty zajmują nadal pierwsze miejsce pod względem przeładunków, natomiast 7 krajowych portów znajduje się na liście 10 największych na świecie.

Struktura organizacyjna żeglugi śródlądowej w Chinach

Zgodnie z Prawem Wodnym ChRL przyjętym 21.01.1988 r., naczelnym organem administracyjnym zarządzającym i koordynującym działania związane z zasobami wodnymi jest Ministerstwo Zasobów Wodnych (dalej jako MZW). Wszystkie specjalistyczne plany związane z infrastrukturą i portami dotyczącymi wodnego transportu  śródlądowego muszą być koordynowane przez to ministerstwo, a także muszą być zgodne z zintegrowanymi planami ogólnego wykorzystania zasobów […]

Eurazjatyckie szlaki gospodarcze

Transport Corridor Europe Caucasus Asia (TRACECA) Program TRACECA został zainicjowany przez szefów ministerstw spraw zagranicznych Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu podczas konferencji w Brukseli (05.1993). Początkowo kapitał inicjalny wyniósł 15 mln euro. „TRACECA” był finansowany głównie ze środków unijnych w celu utworzenia korytarza transportowego przechodzącego przez region Morza Czarnego, Kaukazu, Morza […]