25 marca, 2020

Porady dla firm żeglugowych w związku z COVID-19

Pandemia koronwirusa
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła  w dniu 11 marca 2020 r. wybuch pandemii koronawirusa COVID -19 o zasięgu globalnym.  Wszystkie narody podejmują kroki w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się śmiertelnego koronawirusa, który rozprzestrzenił się we wszystkich gospodarkach świata.

Pomimo sytuacji zagrożenia epidemicznego COVID-19 Sekretariat Koordynujący ds. Morskich 17+1 nadal działa i  pozostaje w pełni zaangażowany w realizację celów.Jednakże, zgodnie z aktualnymi zaleceniami, większość personelu pracuje zdalnie, w pełni wykorzystując technologię telepracy i telekonferencji. Wizyty zewnętrzne zostały przełożone, a wizyty socjalne zniechęcają. Potrzeba przejścia na ten tryb operacyjny, ma pomóc chronić ludzi i  przyczynić się do szerszych wysiłków na rzecz łagodzenia skutków choroby. 

Rozmowy telefoniczne przywódców państw formatu 17+1 ws. Covid19

Prezydent Xi Jinping z prezydentem Polski Andrzejem Dudą tutaj
Prezydent Xi Jinping z prezydentem Serbii Aleksandrem Vučicić tutaj
Premier Li Keqiang z premierem Chorwacji Andriejem Plenkovićem tutaj

Jednocześnie, sektor transportu ma do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu towarów, w szczególności leków, wyrobów medycznych, żywności i innych podstawowych towarów niezbędnych do przezwyciężenia tego kryzysu. Aby zapewnić, że transport będzie w stanie utrzymać naszą pozycję, należy zagwarantować swobodny przepływ towarów między państwami członkowskimi formatu 17+1. Musimy również wspierać i zachęcać wszystkie osoby pracujące w transporcie. Ich wkład w przezwyciężenie tego kryzysu ma zasadnicze znaczenie dla przezwyciężenia tego kryzysu.

Ponieważ koronawirus COVID 19 wywołuje choroby układu oddechowego, WHO doradza ludziom, jak chronić siebie i otoczenie przed zachorowaniem. W związku z aktualną sytuacją kryzysową, niektóre państwa wprowadziły okresowe kontrole graniczne, zawiesiły pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, i żeglugowe. W związku z powyższym, w najbliższym czasie podróże międzynarodowe, w szczególności związane z udziałem w wydarzeniach międzynarodowych (np. targi, konferencja) zostały anulowane lub przesunięte. Apelujemy o śledzenie doniesień w sprawie koronawirusa w poszczególnych krajach.

Komunikat dla planujących podróż do ChRL

Z dniem 28 marca br. do odwołania wprowadzony zostaje zakaz wjazdu dla cudzoziemców do Chin, także tych posiadających wizy i kartę pobytu wydane przed wprowadzeniem nowych zasad. Wjazd do Chin będzie możliwy dla osób posiadających wizy i karty pobytu wydane przez konsulaty ChRL po 28 marca br. Przed przyjazdem do Chin zalecane jest skontaktowanie się z najbliższą Ambasadą ChRL, instytucją organizującą pobyt, uczelnią, hotelem lub właścicielem mieszkania w celu potwierdzenia możliwości przyjazdu oraz warunków dalszego pobytu.

Z dniem 29 marca br. do odwołania ograniczona zostaje liczba połączeń międzynarodowych do Chin (dotyczy przewoźników chińskich i zagranicznych). Jeden przewoźnik będzie mógł wykonywać połączenia tylko z jednym portem lotniczym, w danym jednym kraju, z częstotliwością jednego połączenia tygodniowo. Liczba pasażerów nie może przekroczyć 75% dostępnych miejsc. Powyższe zasady nie dotyczą samolotów pasażerskich wykonujących loty cargo, bez pasażerów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Chińskiej Republiki Ludowej, oraz te które nie są konieczne do specjalnych stref administracyjnych Hongkongu i Makau.

Czytaj więcej
Międzynarodowe Stowarzyszenie Zdrowia Morskiego (IMHA) porady dla firm żeglugowych tutaj
Międzynarodowa Izba Żeglugowa (ICS) porady dla operatorów statków w zakresie ochrony zdrowia marynarzy tutaj
Wytyczne techniczne WHO dotyczące wykrywania i zarządzania chorymi podróżnikami podejrzanymi o zakażenie COVID-19, w tym w portach, można pobrać tutaj
Względy operacyjne WHO dotyczące zarządzania przypadkami/wydarzeniem COVID-19 na pokładach statków można pobrać tutaj
WHO udziela porad turystycznych na temat choroby wirusowej (COVID-19) tutaj: tutaj
BIMCO – tutaj
USCG  tutaj
Safety4Sea  –  tutaj
Wilhelmsen COVID-19 Global Port Restrictions Map  – tutaj

opracowanie: Patrycja Zając, Sekretariat Koordynujący ds Morskich