27 lutego, 2020

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe Chipolbrok

Lepsze statki, lepszy serwis, większe możliwości

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A.  (CHIPOLBROK) zostało założone 15 czerwca 1951r. na mocy umowy dwustronnej podpisanej między rządami Polski i Chin. Spółka jest pierwszą zarejestrowaną w Chinach spółką, z udziałem kapitału zagranicznego, po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej  01 października 1949r.

Zgodnie ze statutem Centrala Towarzystwa powstała w Chinach (w Szanghaju), a Oddział w Polsce (w Gdyni). Warto przypomnieć, iż gospodarka morska (w tym przeładunki kontenerowe i usługi stoczniowe) to jedna z wiodących branż w strukturze gospodarczej Szanghaju. To także kierunek dalszej współpracy Polska- ChRL w ramach wizji „Pasa i Szlaku”.


Najwyższe władze w Towarzystwie tworzą udziałowcy, których role pełnią rządy RP i ChRL, reprezentowane przez ministrów obu państw. Nadzorem nad działalnością Towarzystwa zajmuje się Zarząd, będący odpowiednikiem rady nadzorczej i zbierający się co roku. Bieżąca działalnością Towarzystwa kieruje Dyrekcja Centrali w Szanghaju i Dyrekcja Oddziału w Gdyni, w ramach podziału kompetencji. Struktura organizacji Centrali w Szanghaju jest podobna do struktury Oddziału w Gdyni.

Chipolbrok jest najstarszym chińskim armatorem dalekomorskim i pierwszym przedsiębiorstwem z udziałem kapitału zagranicznego w Chińskiej Republice Ludowej. Jej powołanie umożliwiło izolowanym wówczas Chinom rozwój sieci transportowej łączącej je ze światowym rynkiem handlu i usług.

W latach 60. i 70. większość statków pochodziła ze stoczni polskich (obecnie z chińskich). Po roku 1990 Towarzystwo przeprowadziło restrukturyzacje w działalności komercyjno- żeglugowej, która przystosowała spółkę do nowych warunków ekonomicznych na rynku żeglugowym oraz pozwoliła znacząco obniżyć koszty. Ważnym elementem restrukturyzacji była zmiana koncepcji działania, tzn. włączenie Towarzystwa w obsługę transportową handlu Chin z krajami Europy Zachodniej oraz krajami Śródziemnomorskimi. Spółka rozszerzyła swoją ofertę transportową o linie z portów Dalekiego Wschodu do portów USA  i Zatoki Meksykańskiej oraz innych portów w basenie Morza Karaibskiego a także Afryki.

Wzmagająca się konkurencja na rynku przewozów morskich oraz przyjecie przez Międzynarodową Organizacje Morską (IMO) Kodeksu ISM (International Safety Management Code) wymogły na armatorze formalne usankcjonowanie prowadzonej od lat polityki bezpiecznej żeglugi i wysokiej jakości świadczonych usług. Chipolbrok zwrócił się o przyznanie certyfikatu do instytucji o światowym autorytecie (Lloyd’s Register of Shipping). Dwuletnia praca w tym kierunku została uwieńczona przyznaniem Chipolbrokowi w grudniu 1999 r. certyfikatów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa według normy ISO 9002. Przyznane certyfikaty, oprócz umocnienia zaufania klientów i poprawy konkurencyjności, dały armatorowi możliwość uporządkowania i poprawy jego relacji z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się zagadnieniami bezpieczeństwa, ubezpieczycielami, brokerami, klasyfikatorami, dostawcami, załogami statków oraz związkami zawodowymi.Dzięki temu na statkach, które i tak zawsze spełniały wszelkie normy bezpieczeństwa, podlegały systematycznym przeglądom i remontom, dokonywanym zgodnie z harmonogramem, zminimalizowano dodatkowo ryzyko zanieczyszczenia środowiska i uszkodzenia powierzonego ładunku.

Chipolbrok zrealizował dostawę urządzeń szeregu projektów inwestycyjnych, takich jak elektrownie Shanxi Shentou i Gezhouba, zakładów stalowych Baosteel itp. Przewoził również wagony dla metra w Szanghaju i Kantonie.

Poniżej link do pobrania broszury na temat obecnej działalności Chipolbrok

Leaflet Chipolbrok

Chipolbrok film