22 maja, 2020

Port Szczecin-Świnoujście: Przede wszystkim ekologia i bezpieczeństwo energetyczne!

W portach Szczecina i Świnoujścia trwa rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji szczególny nacisk położono na ograniczenie szkodliwych emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne portów.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście  w świnoujskim porcie przekazał właśnie plac budowy firmie JAMP z Wrocławia – informuje Monika Woźniak-Lewandowska, rzecznik prasowy ZMPSiŚ. – Wrocławska spółka wykona przyłącze energetyczne 15 kV zasilające stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej. Przyłącze będzie gotowe pod koniec maja. Jego koszt przekracza 382 tys. zł brutto.

Wielki proekologiczny projekt

Powyższe prace poprzedzają wielki proekologiczny projekt grupy portowej pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Inwestycja obejmuje: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów.

Większa niezawodność, mniejsze zużycie, niższe koszty

Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portów w Szczecinie i Świnoujściu – podkreśla M.Woźniak-Lewandowska. – Po to, by zoptymalizować zużycie nośników energii, poprawić sytuację w zakresie ochrony środowiska dostosowując infrastrukturę do obowiązujących norm i przepisów. Prace prowadzone są tak, by nie kolidowały z funkcjonowaniem portów.

Zmodernizowana infrastruktura elektroenergetyczna zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej, zapewniając ciągłość przeładunku. Ograniczy również ryzyko awarii i przestojów. 

– Zwiększy się funkcjonalność Terminala Promowego w Świnoujściu bo inwestycja umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (zamiast z agregatów) – dodaje rzeczniczka ZMPSiŚ. – To dodatkowo ograniczy zanieczyszczenie środowiska, szczególnie w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz hałasu.

Sieć ciepłownicza i wodociągowa też…

Modernizowana jest także sieć ciepłownicza i dostarczająca wodę pitną. Przeprowadzone prace mają podnieść niezawodność systemu grzewczego oraz znacząco ograniczyć zużycie energii cieplnej, co przełoży się na optymalizację kosztów dostarczania energii.  To samo tyczy się dostaw wody pitnej i wody technicznej na cele przeciw pożarowe.

Gospodarka ściekami i wodami opadowymi

ZMPSiŚ  prowadzi też wiele działań dotyczących kompleksowej gospodarki ściekowej.  Kanalizowane są nowe tereny portów Szczecin i Świnoujście, budowana sieć odprowadzająca deszczówkę.  

– W Świnoujściu infrastruktura kanalizacyjna zostanie przystosowana do odbioru zanieczyszczeń ze statków. Stara oczyszczalnia będzie zlikwidowana a ścieki zostaną przekierowane do oczyszczalni miejskiej – dodaje Woźniak-Lewandowska. – W Szczecinie z kolei kanalizacja sanitarna z Półwyspu Katowickiego zostanie włączona do sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni Spółki Wodnej „Miedzyodrze”.

Koszt całego projektu to blisko 91,5 mln złotych netto, z czego prawie 60 proc. pieniędzy ma pochodzić z funduszy POIiŚ.

Sekretariat Koordynujący ds. Morskich za ZMPSiŚ

PJ