7 maja, 2020

2 mld zł z Instrumentu „Łącząc Europę” na rozwój  infrastruktury

Instytucje,  które realizują największe inwestycje infrastrukturalne w Polsce ze wsparciem z unijnego Instrumentu „Łącząc Europę”, w tym zarządy polskich portów morskich dostaną rekordowo szybko zaliczki na dalsze prace. Przyczyniła się do tego wzorowa współpraca na linii Polska – Komisja Europejska. Wysokość zaliczek to 2 mld zł. Dotychczas wszystkie roczne raporty z realizacji projektów za 2019 rok zostały złożone w terminie, czyli do 31 marca, a zaliczki wypłacone w rekordowym tempie – podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zastrzyk pieniędzy pozwoli zachować płynność finansową beneficjentów CEF, którzy realizują morskie, kolejowe, drogowe projekty infrastrukturalne. Te inwestycje nie zostały przerwane w czasach Covid19.

Co do zasady pieniądze unijne finansują inwestycje w Polsce na dwa sposoby. Jednym z nich są refundacje już poniesionych wydatków. Drugim – zaliczki, które stanowią swego rodzaju kapitał startowy w każdym roku. Nie inaczej jest w przypadku Instrumentu „Łącząc Europę”, który wspiera największe inwestycje infrastrukturalne. Tutaj zaliczki wypłacane są na podstawie rocznych raportów z realizacji. 16 lat w UE to ponad 255,5 tys. inwestycji w zrównoważony rozwój Polski, które zrealizowane zostały z dofinansowaniem funduszy europejskich. Łączna ich kwota przekroczyła już 625 mld zł. Bezprecedensowo realizowane inwestycje otworzyły korzystny dla całej Europy tranzyt między Wschodem a Zachodem, Północą i Południem. Odległości się nie zmieniły, a południowym sąsiadom jest co raz bliżej do polskich portów na Bałtyku. Kluczowe dla lepszego wykorzystania potencjału przeładunkowego polskich portów o znaczeniu strategicznym jest lepsze ich skomunikowanie. 

Przykładowe inwestycje, które otrzymały zaliczki to:

  • projekty dotyczące kompleksowej poprawy dostępu kolejowego do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu; realizacja tych inwestycji, umożliwi wzrost przewozów intermodalnych w obsłudze przeładunków w tych portach;
  • budowa drogi ekspresowej S61 (część korytarza Via Baltica) na odcinku od Szczuczyna do granicy z Litwą.
  • kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 połączy Polskę z południowymi sąsiadami. Dla portów w Gdańsku i Gdyni ma znaczenie strategiczne, a Słowację bardzo „przybliży” do Morza Bałtyckiego.
  • Modernizacja śródlądowych dróg wodnych np. jazy na Odrze to budowla która przyczyni się do udrożnienia, przystosowania rzeki Odry do III klasy drogi wodnej oraz przywrócenia możliwości transportowych szlaku żeglownego na rzece. Żegluga rzeczna to najbardziej ekologiczny rodzaj przewozu.

Dziś unijne pieniądze przeznaczane są nie tylko na bezpośrednią walkę z Covid19 i ale właśnie na inwestycje infrastrukturalne, pozwalające przetrwać wielu firmom pandemiczne tsunami. W obecnej sytuacji inwestycje infrastrukturalne stanowią koło zamachowe dla polskiej gospodarki. To, że inwestujemy w tym trudnym czasie, zwiększa naszą odporność na negatywne skutki gospodarcze pandemii. Zaliczki zmniejszą ryzyko zatorów płatniczych i pozwolą przetrwać kryzys wielu podmiotom gospodarczym.

Obecnie negocjowany jest budżet na kolejne lata. Działając solidarnie państwa regionu tej części Europy maja szanse szybciej wyjść na prostą. Polska z sukcesem inwestuje fundusze europejskie jest liderem państw Europy Środkowo- Wschodniej i ma wpływ na decyzje międzynarodowe.

Sekretariat Koordynujący ds. Morskich

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.