25 stycznia, 2018

Szczecin i Świnoujście – uniwersalny kompleks portowy

Naszym celem jest zostać wiodącym kompleksem portowym w regionie Morza Bałtyckiego.

Ogólna charakterystyka

Uniwersalny kompleks portów w Szczecinie i Świnoujściu składa się z dwóch uzupełniających się podmiotów. Port w Szczecinie to port wielopoziomowy. Składa się z obszarów przeznaczonych dla drobnicy i ładunków masowych. Pod względem ładunków drobnicowych port obsługuje wszelkiego rodzaju kontenery, ładunki projektowe, takie jak elementy wież wiatrowych dla farm wiatrowych i konstrukcji stalowych. Obszar ładunków masowych dotyczy głównie węgla, koksu, rudy, nawozów i zboża. Port Świnoujścia to największy terminal w Polsce przeznaczony do przewozu ładunków sypkich, a także największy terminal promowy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych na Bałtyku. Główną zaletą terminalu promowego jest to, że może on obsługiwać całe pociągi kolejowe pod roll on-roll off. W końcu w Świnoujściu znajduje się największy terminal LNG na Morzu Bałtyckim, zdolny do obsługi statków typu Q-Flex i zdolny do magazynowania do 320 000 m2 ciekłego paliwa.

Kompleks portowy w Szczecinie i Świnoujściu stanowi rdzeń Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci połączeń kolejowych i wodnych śródlądowych, przesyłki mogą dotrzeć do całej Polski, jak również Europy Zachodniej i Południowej.

DANE 

Port Szczecin

– Zanurzenie 9,15 m
– długość  215m
– Cargo

 •    Ładunki masowe
 •    Ładunek ogólne
 •    Terminal kontenterowy
 •     Ponadgabarytowy / projektowy ładunek
 •     Produkty ze stali
 •     Ładunek płynny
 •     Specjalne przechowywanie i warunki ładunków takich jak smoła

– Strefa wolnocłowa

Port Świnujście

–  Zanurzenie 13,5 m
–  Długość statków do 270 metrów
–  Cargo

 •    Opłaty zbiorcze
 •    Ładunki masowe
 •    Terminal treści
 •    Obciążenia agro-spożywcze

– Terminal LNG:

 •    Największy terminal LNG na Morzu Bałtyckim
 •    Największy terminal LNG na Morzu Bałtyckim
 •    Usługa statku Q-Flex

– Terminal promowy:

 •    6 stojaków na prom
 •    Opłaty zbiorcze
 •    11 wyjazdów średnio każdego dnia
 •    Obsługa promów samochodowych, osobowych i samochodowych, samochodów ciężarowych

– Strefa wolnocłowa

Pojemność przechowywania

Porty w Szczecinie i Świnoujściu oferują:

 •    otwarte place składowe: 860.000 m2
 •    powierzchnia wewnętrzna: 200.000 m2
 •    powierzchnia magazynowa do przechowywania materiałów niebezpiecznych: 2.400 m2
 •    przechowywanie towarów na zimno: 30.000 m2
 •    pojemność zbiorników: 200.000 m3
 •    magazynowanie artykułów rolno-spożywczych: około 180.000 t

Cargo

Uniwersalna infrastruktura portowa portów w Szczecinie i Świnoujściu daje ogromne możliwości różnych przeładunków. Terminale kontenerowe w obu portach obsługują rocznie około 200 000 TEU. Regularne linie cargo zapewniają możliwości wysyłki do krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej i Wysp Owczych. Z kolei terminal promowy w Świnoujściu zapewnia różnorodne możliwości obsługi ładunków typu ro-ro oraz ruchu pasażerskiego. Jedenaście wyjazdów dziennie średnio buduje wirtualny most do Szwecji (Ystad i Treleborg). Nasze firmy transportowe świadczą usługi takie jak grupowanie i pakowanie ładunku oraz magazynowanie w strefie wolnocłowej.

Inwestycje

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście kładzie szczególny nacisk na projekty infrastruktury portowej, stwarzając warunki do inwestowania przez firmy zainteresowane rozwojem własnych terminali przeładunkowych, magazynowych i produkcyjnych. Celem Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście jest pozyskanie inwestorów zainteresowanych finansowaniem, budową i eksploatacją terminali oraz budowaniem przemysłu portowego.

Naszą główną ofertą inwestycyjną jest m.in. półwysep Ostrów Grabowski. Maksymalna dostępna powierzchnia wynosi 140 hektarów i dzieli się na dziesięć obszarów inwestycyjnych. Obszar położony jest bezpośrednio przy nabrzeżu Fińskim, w pobliżu nowych planowanych nabrzeży Norweskich i Duńskich. Plany inwestycji obejmują nową infrastrukturę drogową, kolejową i użyteczności publicznej. Dodatkowo w perspektywie 2014-2020 Urząd Morski w Szczecinie zrealizuje projekt pogłębiania zapewniający 12,5 głębokości technicznej na głównych drogach wodnych w porcie oraz na ścieżkach dostępu. W następstwie projektu pogłębiania, SŚSA opracował plany pogłębiania Kanału Dębickiego, aby zapewnić te same drogi wodne przyszłym klientom.

Środowisko

W ogólnym interesie środowiska wszystkie działania podejmowane przez Urząd Morski są zgodne z regulacjami środowiskowymi UE i są zgodne z licencjami w dziedzinie ochrony środowiska. Zarząd Portu, jako zarządca portów w Szczecinie i Świnoujściu, wdrożył w 2011 roku system zarządzania środowiskowego ISO 14001: 2004.