28 czerwca, 2018

Promocja współpracy portów morskich w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku

Podczas spotkania delegacji państw formatu „16+1”, które odbyło się 15 czerwca 2018 r. na marginesie Światowych Dni Morza w Szczecinie, pod hasłem Porty morskie w inicjatywie Pasa i Szlaku wiceminister transportu Chin Xiaoming Liu wygłosił prezentację dotyczącą pragmatycznej współpracy portów w ramach wspomnianej koncepcji.

Wiceminister Liu wskazał na dotychczasowe chińskie osiągnięcia w rozwoju portów morskich. Podkreślił, że chińskie porty zajmują nadal pierwsze miejsce pod względem przeładunków, natomiast 7 krajowych portów znajduje się na liście 10 największych na świecie.

Zwrócił również uwagę na chińskie inwestycje w portach morskich Europy Środkowo-Wschodniej. Wspomniał przy tym, że do tej pory kraj ten zainwestował i zbudował 42 porty w 34 państwach i regionach inicjatywy Pasa i Szlaku.

Strona chińska zachęciła również kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wzmocnienia wzajemnej współpracy pomiędzy organami rządowymi, zarządami portów morskich i operatorami portowymi. Ponadto wiceminister Liu przedstawił propozycje nowych działań w dziedzinie transportu, które objęłyby swoim zakresem państwa formatu „16+1” m.in. możliwe stypendia na Akademii Morskiej w Dalian czy zachęcenie portów morskich i operatorów portowych do organizacji krótkoterminowych szkoleń dla przedstawicieli z państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Poniżej znajduje się prezentacja w formacie PDF, z możliwością pobrania.

Attachments