19 sierpnia, 2018

Port Kołobrzeg

Port Kołobrzeg jest największym portem na środkowym wybrzeżu, szóstym pod względem wielkości w Polsce. Zlokalizowany jest między dwoma zespołami portów, od zachodu Portami Szczecin – Świnoujście od wschodu Portami Gdańsk – Gdynia. Lokalizacja ta sprawia, że znaczenie i potencjał gospodarczy kołobrzeskiego portu stale wzrasta, dając duże możliwości rozwoju działającym tutaj przedsiębiorstwom.

Maksymalne parametry jednostek jakie mogą wpłynąć do portu wynoszą: długość – 100 metrów, szerokość – 15 metrów, zanurzenie – 5 metrów. Granice administracyjne Portu Kołobrzeg obejmują 58,52 ha powierzchni.

W skład infrastruktury umożliwiającej obsługę jednostek w Porcie Handlowym  w Kołobrzegu wchodzą następujące urządzenia i budowle: nabrzeża o łącznej długości 4716 metrów, bocznice kolejowe, dźwigi samojezdne, dwie obrotnice dla jednostek pływających, magazyny zamknięte o powierzchni użytkowej około 6,5 tys. m², elewatory zbożowe o pojemności 5,5 tys. ton, oraz place składowe o powierzchni ponad 2 ha.

W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost wielkości przeładunków w Kołobrzeskim Porcie. W 2016 roku przeładowano ok. 131,5 tys. ton, w 2017 roku ok. 200 tys. ton, a w pierwszej połowie 2018 roku 146,5 tys. ton ładunków. Do głównych rodzajów ładunków przeładowywanych w Porcie Kołobrzeg należą: kruszywo, kamień, kłody drewniane, pelet. węgiel drzewny, wapień, saletra amonowa i dolomit.

 

Źródło: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg

Źródło: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg (www.zpm.portkolobrzeg.pl)
Źródło: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg (www.zpm.portkolobrzeg.pl)
Źródło: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg (www.zpm.portkolobrzeg.pl)