5 lutego, 2020

Port Gdynia z troską o środowisko

Green shipping  staje się w 2020 roku niezwykle ważny. Statki nie są już tylko środkiem transportu towarów i ludzi na morzach, ale są również potencjalnym instrumentem do utrzymania czystości środowiska. Specjaliści z branży morskiej szukają sposobów, aby urzeczywistnić to poprzez wdrażanie różnych programów, tworzenie innowacyjnych technologii i wypróbowanie alternatyw dla napędu.

Dobrze prosperujący biznes połączony z troską o środowisko to dzisiaj standard, który przyciąga kolejnych klientów. Realizując śmiałe inwestycje nie możemy zapomnieć o zasobach naturalnych. Port Zewnętrzny to przedsięwzięcie na szeroką skalę, który realizujemy w ramach zrównoważonego rozwoju. Zaspokojenie potrzeb wszystkich grup interesariuszy, zapewni sprawny przebieg inwestycji, na której przede wszystkim skorzysta lokalny biznes oraz Gdynianie” – komentuje Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Proekologiczne rozwiązania widoczne są również u armatorów statków wycieczkowych zawijających do Portu Gdynia. Jednostki coraz częściej wyposażone są w innowacyjne rozwiązania zmniejszające zużycie paliwa, takie jak podkadłubowa kurtyna powietrzna zmniejsza zużycie paliwa o       5 %, czy farba silikonowa sea speed, dzięki której statek uzyskuje 10- procentową oszczędność na paliwie. Obecnie Port Gdynia posiada usługę bunkrowania statków zielonym paliwem LNG na preferencyjnych warunkach. Do tej pory operacja ta wykonana została 12 razy.

Port Gdynia zakończył proces związany z inwentaryzacją terenów wodnych oraz terenów przeznaczonych pod realizację układu drogowo – kolejowego do Portu Zewnętrznego. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zakłóceń w łączności między poszczególnymi obszarami w ramach sieci Natura 2000.  Przy realizacji inwestycji, Nowy Publiczny Terminal Promowy w Porcie Gdynia, w ramach zrównoważonego rozwoju od 2021, możliwe będzie zasilanie statków w czasie postoju z lądu, co spowoduje całkowitą redukcję spalin.

Od 1 stycznia 2020 r. globalny limit zawartości siarki w oleju opałowym ze statków zostanie obniżony do 0,50% (z 3,50%). Nowy limit jest częścią Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczeniu ze statków (MARPOL), kluczowej umowy środowiskowej pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) – wyspecjalizowanej agencji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialnej za opracowywanie i przyjmowanie norm zapobiegania zanieczyszczeniom ze statków, a także bezpieczeństwa i wydajności żeglugi oraz bezpieczeństwa morskiego.

Globalne rozporządzenie, które znacznie ograniczy emisję szkodliwych tlenków siarki (SOx) ze statków przyniesie znaczące korzyści zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i środowiska. W rezultacie oczekuje się zmniejszenia udaru mózgu, astmy, raka płuc, chorób sercowo-naczyniowych i płuc. Ograniczenie emisji siarki ze statków pomoże również zapobiegać kwaśnym deszczom i zakwaszaniu oceanów, przynosząc korzyści uprawom, lasom i gatunkom wodnym.

źródło: na podstawie Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
opublikowała: Patrycja Zając