8 kwietnia, 2020

Odporność portów na skutki Covid19

             W Chinach większość portów wznawia swoją aktywność, ale czy to  oznacza koniec napięć w euroazjatyckich łańcuchach dostaw ?

Według analityków, odbicie handlu w Chinach doprowadzi do nagłego wzrostu ilości kontenerów i przejściowych niedoborów pojemności statków. Analitycy ostrzegają przed rosnącą możliwością poważnego załamania przepustowości w transporcie typu backhaul. W związku z tym przewoźnicy już teraz naciskają na wzrost stawek, a dla niektórych przewoźników  zajmujących się przewozami typu backhaul nadchodzące tygodnie mogą być kwestią tego, czy uda im się w ogóle przenieść swój ładunek. Obecnie to Europa zamyka fabryki, a nawet całe branże, w szczególności, motoryzacyjna, lotnicza, rybołówstwo. Jest jeszcze za wcześnie aby ocenić ile tzw. ślepych rejsów zostanie ogłoszonych w najbliższych  miesiącach. Ocean Insights (OI) naliczył 386 ogłoszeń o tzw. ślepych rejsów, które odbędą się w okresie od połowy marca do końca kwietnia 2020 r. Dlatego też, statki o dużej objętości zastępuje się statkami o mniejszej objętości w celu dostosowania się do niższych wolumenów handlu. Aby wspomóc przewoźników kontenerowych, system OI na bieżąco monitoruje tzw. ślepe rejsy. Jest to niezbędne, ponieważ pozwoli to branży na zaplanowanie swoich wymagań dotyczących żeglugi. Zaktualizowana lista jest dostępna bezpłatnie na stronie https://mailchi.mp/ocean-insights.com/blank-sailing-updates. Niemniej jednak, najnowsze doniesienia niemieckich portów informują, że operacje terminalowe są na razie prowadzone regularnie, bez zakłóceń. Nie ma absolutnie żadnych ograniczeń w zakresie dostępności infrastruktury intermodalnej i usług portowych, które są niezbędne do przeładunku towarów lub przewozu towarów do i z portów. Nie ma również żadnych dowodów na istnienie jakichkolwiek obecnych lub możliwych do przewidzenia problemów dotyczących ruchu statków dostawczych do portów. Pełny dostęp jest możliwy zarówno drogą lądową, kolejową jak i wodną śródlądową.

           Gospodarki morskie w naturalny sposób dążą do wzmocnienia odporności łańcuchów dostaw na skutki Covid19. Oprócz setek naukowców i laboratoriów poszukujących obecnie sposobów walki z wirusem, rządy na całym świecie są gotowe zrobić „niemal wszystko”, aby nie dopuścić do wykolejenia się gospodarek. Bezprecedensowo wprowadzane są ogromne pakiety pomocowe. Światowy lider w dziedzinie transportu kontenerowego MSC Mediterranean Shipping Company aby zaspokoić popyt ze strony Azji i zapewnić ciągłość usług opracował program „Suspension of Transit” (SOT).  Program obejmuje składowanie kontenerów w głównych węzłach przeładunkowych na terenie Azji, Europy (Bremerhaven w Niemczech), Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryk. SOT jest skierowany do wszystkich przewoźników kontenerowych z Azji i wszystkich rodzajów ładunków. Takie rozwiązanie zapewnia potencjalne oszczędności kosztów dla klientów zmagających się z wysokimi kosztami magazynowania w miejscu przeznaczenia, kosztami przestoju, kosztami diet i innymi opłatami. Uwolni on również przestrzeń w fabrykach i magazynach wyjściowych oraz pozwoli uniknąć nadmiaru zapasów na miejscu, przybliżając ładunek do rynków docelowych i zmniejszając ryzyko zatorów lub zamknięcia w portach wyładunku.

          W obliczu Covid19 szereg przedsiębiorstw na całym świecie zmuszanych jest do wdrażania procedur pracy zdalnej oraz digitalizacji. W celu zapewnienia ciągłości w łańcuchach dostaw, produkcji i handlu a także lepszego monitorowania różnych aspektów łańcuchów dostaw, spodziewać się można intensywniejszego wdrażania nowoczesnych technologii, korzystania z automatyzacji (statki typu MAS, ARMADA), handlu on-line itp. Niezależnie od stawianych prognoz i przebiegu sytuacji  – w końcu nadejdzie ożywienie, tak jak miało to miejsce we wszystkich poprzednich „katastrofalnych” czasach w historii ludzkości.

Opracowanie: Patrycja Zając, Sekretariat Koordynujący ds. Morskich