30 marca, 2020

Inteligentny rozwój żeglugi w Chinach

Władze centralne, w tym Ministerstwo Transportu, Krajowa Komisja Rozwoju i Reform, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zasobów Naturalnych, Ministerstwo Ekologii i Środowiska, Ministerstwo Zarządzania Kryzysowego, Generalna Administracja Celna, Administracja Państwowa ds. Regulacji Rynku i Chińskie Koleje Państwowe Grupa, wspólnie wydały wytyczne w celu inteligentnego rozwoju żeglugi w Chinach w nadchodzących latach. Wytyczne mają na celu promowanie integracji nowoczesnej technologii informacyjnej, sztucznej inteligencji i innych innowacyjnych i zaawansowanych technologii z sektorem żeglugi.

Zgodnie z wytycznymi Chiny dążą do osiągnięcia znacznych postępów w zakresie ekologicznego, inteligentnego i bezpiecznego rozwoju portów do 2025 r., do 2035 r. do rozwoju głównych portów na światowym poziomie, a do 2050 r. do utworzenia kilku światowej klasy klastrów portowych.

W wytycznych wymieniono sześć głównych sektorów zadaniowych w zakresie rozwoju portów, w tym poprawę kompleksowej przepustowości usług portowych, przyspieszenie budowy ekologicznych portów, przyspieszenie rozwoju inteligentnych portów, promowanie otwierania i integracji portów, wzmocnienie budowy bezpiecznych portów oraz poprawę modernizacji systemu zarządzania portami.

Zgodnie z planem Chiny oczekują, że do końca 2020 r. zakończą opracowywanie strategii na najwyższym poziomie w zakresie rozwoju inteligentnej żeglugi. Następnie Rząd ChRL zamierza dokonać przełomowych odkryć w zakresie kluczowych technologii inteligentnej żeglugi i do 2025 r. stać się globalnym centrum rozwoju i innowacji w dziedzinie inteligentnej żeglugi. Ponadto Chiny zamierzają do 2035 r. jeszcze bardziej poprawić usługi w zakresie inteligentnego transportu morskiego, bezpieczeństwo, poziom ochrony środowiska i wydajność, a do 2050 r. stworzyć wysokiej jakości inteligentny system transportu morskiego. Chiny wydały także plan wspierania rozwoju swoich portów i zamierzają utworzyć kilka światowej klasy klastrów portowych do 2050 roku.

China Merchants Port i Tencent zawarły porozumienie dotyczące wspólnej promocji inteligentnej platformy portowej, inteligentnej obsługi portów, automatycznych terminali i innych innowacyjnych technologii w sektorze portowym, aby zapewnić bardziej inteligentne, wygodne, wydajne i ekologiczne usługi portowe.

W ostatnim roku China Merchants Port zainwestował w 50 portów i prowadził ich działalność. Rozwój inteligentnego portu jest kluczowym posunięciem dla firmy, aby osiągnąć cel, jakim jest osiągnięcie do 2022 r. pozycji najwyższej klasy dostawcy usług portowych na świecie – powiedział Bai Jingtao, dyrektor generalny China Merchants Port.

Wcześniej, w 2017 roku, China Merchants Port i Tencent nawiązały wstępną współpracę w zakresie budowania informacji. W zeszłym roku China Merchants Port wspólnie z ChinaMobile i Huawei w regionie Wielkiej Zatoki utworzyły pierwsze inteligentne laboratorium 5G dla przemysłu portowego.

źródło: China Merchants Port, Chińska Administracja