18 marca, 2020

Integracja rynku TSL w Europie Środkowo-Wschodniej kluczem do rozwoju

W 2018 r. Polskie Koleje Państwowe  S.A. oraz podmioty działające  w branży TSL (transport, spedycja, logistyka) zainicjowały Porozumienie o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa jest wspólnym „głosem” i partnerską współpracą, wspierającą rozwój transportu intermodalnego i logistycznych łańcuchów dostaw w regionie.

Do Porozumienia przystąpiło już kilka podmiotów z państw formatu 17+1. Są to: Koleje Litewskie, spółka AB LG CARGO – litewski kolejowy przewoźnik towarowy, do którego należą m.in. terminale przeładunkowe w Wilnie i Kownie oraz przedsiębiorstwo Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o., które dynamicznie działa na polskim rynku przewozów intermodalnych i posiada terminal kontenerowy w Łodzi. Litewski przewoźnik to kolejny po AWTprzewoźniku kolejowym i operatorze terminalowym z Czech – partner zagraniczny. Partnerskie relacje, wspólnego działania już teraz przynoszą wymierne korzyści, zarówno dla sygnatariuszy Porozumienia, jak i dla klientów usług logistycznych.

Ponadto w ramach  Porozumienia działają:  BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o., CLIP Intermodal Sp. z o.o., Euroterminal Sławków Sp. z o.o., Koleje Litewskie (AB LG CARGO); Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. j., PKP CARGO International a.s., PKP CARGO Terminale Sp. z o.o., PKP CARGO Connect Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., Polskie Koleje Państwowe S.A., Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o.; Śląskie Centrum Logistyki S.A., Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o., Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A., Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., Zarząd Portu Morskiego Police Sp. z o.o.,

Nowym członkiem Porozumienia, stała się w tym roku spółka Terminal Promowy Świnoujście, która oferuje stałe morskie połączenia promowe, obsługę statków ro-pax i ro-ro, przeładunki ro-ro samochodów osobowych, ciężarowych i wagonów kolejowych, jak również szeroką gamę usług dla transportu kombinowanego.

– Obecnie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście prowadzi na terminalu promowym w Świnoujściu inwestycję p.n. „Przystosowanie infrastruktury do obsługi transportu intermodalnego”. Rozwój w kierunku intermodalu to wymóg czasu i oczekiwań rynku. Dzisiaj na terminalu transport towarów z wykorzystaniem kolei, niestety, nie istnieje. Naprawie tej sytuacji służy właśnie ta inwestycja oraz nasza obecność w Porozumieniu. Włączenie terminalu do lądowych sieci połączeń intermodalnych ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju terminalu i będącej w toku inwestycji. W tym zakresie liczymy bardzo na wsparcie i pomoc partnerów z PKP. Obecnie w całym zespole portów Szczecin-Świnoujście udział transportu kolejowego w przewozach ogółem stanowi 28 proc. Wierzę, że wspólne inwestycje z PKP ukierunkowane na poprawę dostępu do naszych portów zaowocują tym, że to kolej będzie liderem w relacjach z transportem zaplecza – mówi Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

– Przystępując do Porozumienia, widzimy szansę na zwiększenie obrotów poprzez lepsze wykorzystanie potencjału rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji, która umożliwi obsługę transportów intermodalnych w Świnoujściu. Obecnie te transporty, niestety, nie są realizowane. Jestem pewien, że takie wspólne działanie pozwoli nam skorzystać z doświadczenia firm, które takie usługi realizują. Terminal promowy w Świnoujściu oferuje do 13 połączeń promowych na dobę w relacjach ze szwedzkimi portami w Ystad i w Trelleborgu. Nasi klienci, zarówno armatorzy, jak i firmy branży spedycyjnej i logistycznej, oczekują od nas stałej poprawy infrastruktury dostępowej do portów – powiedział Marek Kowalewski, prezes zarządu Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.

Wizją docelową Porozumienia jest kreowanie, na bazie potencjału swoich przedsiębiorstw oraz sektora transportu kolejowego, spedycji i logistyki na terenie Polski i sąsiadujących krajów, platformy/sieci logistycznej jako układu podmiotów tworzących zintegrowany system logistyczny, rozpoznawalny w całej Europie.