25 sierpnia, 2020

FRACHT 2020

W dniach 20-21 sierpnia 2020 w Gdyni odbyła się VIII edycja Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2020.  Forum uznawane jest za najważniejsze wydarzenie branżowe. W obliczu zagrożenia epidemicznego wydarzenie zostało ograniczone do uczestnictwa wąskiej grupy specjalistów z branży transportu, spedycji i logistyki (w skrócie TSL).  Organizatorzy zadbali jednak o transmisję internetową, dzięki której wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z przedstawianymi prezentacjami i posłuchać dyskusji ekspertów. Nad przebiegiem rozmowy czuwali moderatorzy w osobach Janusza Piechocińskiego – prezesa Izby Przemysłowo – Handlowej Polska – Azja i dr. Tomasza Krawczyka, Dyrektora Rozwoju Biznesu w spółce  IT-Logistics.

 

Wśród zagadnień pojawiły się między innymi takie projekty jak: Europejska Sieć Kolejowa, Via Carpatia oraz Rail Baltica – i ich wartość transportu i gospodarki, ocena zależności Nowego Jedwabnego Szlaku w odniesieniu do kolei i portów morskich, preferencje transportowe w relacjach Europa – Azja, kondycja branży i firm dostępności transportowej Polski czy rozbudowa intermodalnych międzynarodowych węzłów przeładunkowych.

Podczas Forum odczytano list od Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ), Pani Anny Moskwy, w którym podkreślono, że dzięki swojemu potencjałowi polskie porty morskie mogą stanowić hub transportowy dla całego regionu Europy Środkowo – Wschodniej z możliwością transportowania towarów zarówno na kierunku Północ-Południe, jak również Wschód-Zachód. Anna Moskwa przypomniała, że MGMiŻŚ podejmuje szereg działań na rzecz poprawy funkcjonowania polskich portów morskich oraz realizacji bieżących inwestycji, których wartość do 2030 roku wyniesie ponad 30 miliardów złotych.

Pani Minister zwróciła także uwagę na bieżące inicjatywy Komisji Europejskiej tj. Europejski Zielony Ład przewidujący udzielenie silnego wsparcia dla transportu multimodalnego, a także na trwający proces rewizji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i podziękowała za zaproszenie do udziału w Forum. Ministerstwo objęło wydarzenie patronatem honorowym.

Jednak zdecydowanie najciekawszymi panelami dyskusyjnymi, także z punktu widzenia współpracy Polski w ramach „17+1”, były:  Transport intermodalny w Polsce w aspekcie jego wpływu na sprawność i efektywność funkcjonowania systemu transportowego i logistycznego kraju. oraz Polskie porty morskie wobec wyzwań rozwoju transportu intermodalnego, zwłaszcza w obliczu rozwoju korytarzy TEN-T i nowych szlaków komunikacyjnych państw Trójmorza.

Podczas rozmów bardzo szeroko potraktowano transport intermodalny, jego możliwości rozwoju, inwestycje oraz statystyki dotyczące ostatnich ładunków w tymże transporcie. Podczas prezentacji mogliśmy dowiedzieć się, że mimo sytuacji epidemicznej przewozy intermodalne wzrosły w  stosunku do roku 2019. Jednak rozmówcy zwrócili uwagę, że nadal przeładunki z polskich portów w 85% trafiają do Polski, w związku z czym należy szukać nowych sposobów, by zwiększyć możliwości transportowe poza naszą granicę. Zwłaszcza, podkreślali wszyscy, w odniesieniu do osi Północ- Południe, która ustępuje miejsce połączeniom Wschód- Zachód. Tutaj zastanawiano się co można zrobić, by Polska nie była tylko państwem tranzytowym na Zachód w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządu zachodniopomorskiego zwracali uwagę na potrzebę włączenia portu w Szczecinie do szlaków transportowych na Południe Europy, ponieważ w ostatnich latach odnotowano spadki w ilościach kontenerów, a terminal intermodalny wykazuje dużo słabsze wyniki niż pozostałe porty w Gdańsku i Gdyni.

Paneliści omawiali także możliwości rozwoju korytarzy transportowych Via Baltica i Via Carpathia i ich przydatności do rozwoju polskiej gospodarki i połączeń z krajami ościennymi na północy i wschodzie.

Wśród panelistów obecni byli prezesi zarządów polskich portów morskich, przedstawiciele kolei polskich i ukraińskich,  Ministerstwa Aktywów Państwowych, Urzędu Transportu Kolejowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przedstawiciele samorządów lokalnych, a także osoby związane z biznesem z branży TSL. W spotkaniu udział wzięli też szefowie dyplomacji ekonomicznej ambasad w Warszawie: Białorusi, Kazachstanu, Ukrainy oraz Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Relacja z całego wydarzenia dostępna jest pod tym linkiem:

Żródło: http://www.forum-fracht.pl,  Europe North East International Association, MGMiŻŚ