26 października, 2017

MTBS – możliwości biznesowe w Porcie Rijeka

Pan Patrick Uyttendaele, Doradca Transakcyjny Portu Rijeka, Maritime & Transport Business Solutionsprzedstawił działalność organizacji Maritime & Transport Business Solutions (MTBS), która potrafiła zagospodarować istniejącą na rynku niszę.

MTBS skupia 30 konsultantów, którzy są światowymi liderami i doradcami transakcyjnymi w dziedzinie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W 2009 i 2010 roku działali oni jako doradcy dla Portu w Rijece. Obecnie działają na całym świecie, głównie w regionach morskich. Ich przewaga nad konkurencją wynika z elastyczności i dynamizmu w działaniu. Stosują najlepsze praktyki, wierzą w stworzenie wartości i w łatwość ich wdrożenia.

Duży chorwacki Port w Rijece jest portem tranzytowym dla sąsiednich krajów, na przykład Węgier. Jest bardzo konkurencyjny, a celem konsultantów MTBS jest zwiększenie jego pozycji konkurencyjnej, tak aby obsługiwać sąsiednie kraje. Już teraz port obsługuje ok. 200 tysięcy TEU.

Realizacji tego celu służy Rijeka Gateway Program, który pomaga w zapewnianiu infrastruktury portowej i drogowej. Interesariuszami tego programu, aktywnie zaangażowanymi we wszystkie działania ładunkowe, są władze portowe Luka Rijeka i Adriatic Gate Terminal.

Bardzo ważna jest realizacja terminalu Zagrzeb Pier Deep–Sea, którego budowa zakończy się w 2032 roku. Zarząd portu w Rijece planuje wdrożenie koncepcji „Jeden Pas, Jeden Szlak”. Port korzysta bowiem z sieci TEN-T i leży na linii korytarza śródziemnomorskiego, a także adriatycko-bałtyckiego. Istnieją też plany modernizacji połączenia kolejowego Rijeka–Pivka, co daje nadzieję na partnerską współpracę z sąsiednią Słowenią, choć także zwiększy konkurencję między portami Koper i Rijeka.

Pan Uyttendaele przedstawił propozycję biznesową dla partnerów logistycznych i przewozowych. Jest nią budowa dwufazowego podejścia do metody Projektuj i Buduj, które jest rozwiązaniem konkurencyjnym nie tylko na Adriatyku, ale również na skalę światową. W pierwszej fazie w grę wchodzi obszar 15 hektarów i pojemność 400 tysięcy TEU. W fazie drugiej stawka zwiększy się o kolejne 200 tysięcy TEU i rozbudowę nadbrzeża o 20 metrów. Program Projektuj i Buduj już trwa. Następnym krokiem będzie wejście na rynek dzięki partnerowi koncesyjnemu. Ważny jest nie tylko port, lecz także sposób dostarczania towarów do zaplecza i do Zagrzebia, który zabezpieczy bezpośredni dostęp do autostrady. Planowana rozbudowa portów wiąże się z koniecznością ich pogłębiania, aby mogły przyjmować jednostki o dużym zanurzeniu. Rozwój portu w Rijece zabezpieczy nie tylko cargo tranzytowe, ale także przesył towarów.

Ta wyjątkowa możliwość biznesowa wejdzie w życie w 2021 roku. W chwili obecnej trwa wchodzenie na rynek i poszukiwanie kooperantów. Projekt rozpocznie się już wkrótce, a podpisanie kontraktu koncesyjnego nastąpi w ciągu 9 miesięcy. Bardzo ważne będzie stworzenie interfejsu pomiędzy firmami zaangażowanymi w projekt Projektuj i Buduj a firmą eksploatującą. Pomyślne przejście fazy konsultacji rynkowych będzie dobrym prognostykiem na przyszłość, do etapu podpisywania kontraktu koncesyjnego. Po nim nastąpi faza transakcyjna, w trakcie której zostanie dopracowany kontrakt koncesyjny. Będzie to podejście jednoetapowe i wszystko to odbędzie się w jednym kroku.