6 lutego, 2020

Chiny liderem ekologicznej żeglugi

 

Chińska Administracja Bezpieczeństwa Morskiego (MSA) przyczynia się do ograniczenia szkodliwych skutków branży morskiej dla zdrowia i środowiska. W niedawnej Białej Księdze Rząd Chiński podkreślił swoje zaangażowanie w ochronę zdrowia i dobrego samopoczucia narodu chińskiego. „Dobrobyt dla wszystkich jest niemożliwy bez zdrowia dla wszystkich. Zdrowie dla wszystkich to uroczysta obietnica złożona ludowi przez CPC (Komunistyczną Partię Chin) i rząd chiński ”- czytamy w Białej Księdze. Chociaż raport koncentruje się na poprawie usług medycznych i zdrowotnych od 18. Kongresu Narodowego partii w listopadzie 2012 r., zmiany i postępy skoncentrowane na dobrostanie są widoczne w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z medycyną i zdrowiem.

W wyniku przeprowadzonych w 2016 r. badaniach stwierdzono, że emisje szkodliwych tlenków siarki ze statków powodują ponad 24 000 przedwczesnych zgonów w Azji Wschodniej – z czego 18 000 w samych Chinach – MSA skoncentrowało swoje wysiłki na zapewnieniu zgodności statków ze środkami zapobiegania zanieczyszczeniom. MSA dąży do zapewnienia zgodności floty chińskiej z konwencjami międzynarodowymi, takimi jak rozporządzenie Międzynarodowej Organizacji Morskiej dotyczące emisji siarki (SOx) z 3,5% do 0,5% do 2020 r., co było wówczas kontrowersyjnym krokiem, który IMO poparł w 2016 r. Według szefa IMO ds. zanieczyszczenia powietrza i efektywności energetycznej, statki uznane za niezgodne z normami rozporządzenia do 2020 r. mogą zostać zatrzymane lub nawet uznane za „niezdatne do żeglugi”, co potencjalnie może wpłynąć na odszkodowanie w przypadku roszczenia ubezpieczeniowego. Przesłanie jest jasne, podczas gdy koszt przestrzegania przepisów dotyczących redukcji emisji (SOx) na statkach będzie wysoki, koszt braku zgodności z normami będzie dosłownie paraliżujący. W celu ograniczenia wpływu zanieczyszczeń pochodzących ze statków oraz w celu zgodności przepisów IMO z przepisami krajowymi, już w 2018 roku Chiny rozszerzyły  swoje krajowe obszary kontroli emisji we wszystkich portach na swoich wodach (w obrębie wód Bohai-rim, Delty Rzeki Jangcy oraz Delty Rzeki Perłowej).

Oznacza to, że wszystkie zacumowane statki muszą korzystać z paliw o niskiej zawartości siarki lub być wyposażone w sprzęt ograniczający szkodliwe emisje podczas przebywania na obszarach kontrolnych. Rząd chiński, władze morskie i lokalne miasta portowe stosują kombinację środków marchewki i kija, aby zachęcić do zmian. Czynniki zniechęcające, takie jak grzywny i zatrzymanie statków, spotykają się z tymi, które uznano za niezgodne z wymogami poprzez inspekcje na statku lub losowe pobieranie próbek oleju opałowego. Zachęty finansowe w Shenzhen na południu kraju promują korzystanie z lądowych źródeł zasilania i popierają skroplony gaz ziemny.

Cel Chin w zakresie ograniczenia emisji (SOx) ze statków jest zachęcający. Chiny mają szanse stać się liderem ekologicznej żeglugi nie tylko w regionie, ale na całym świecie. Ale kluczem do rozwoju kraju jest współpraca.  Europejskie badania na temat programów zachęt do promowania ekologicznej żeglugi zachęcają Chiny do przyjęcia zharmonizowanego i opartego na współpracy podejścia celem mobilizacji właścicieli statków do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Najnowszy pięcioletni plan rządu chińskiego ma na celu „wprowadzić w życie filozofię innowacyjnego, skoordynowanego, zielonego, otwartego i wspólnego rozwoju”. Władze chińskie wyraźnie uznają potrzebę „otwarcia się” w celu integracji ze światową gospodarką.

Źródło: artykuły prasowe i raporty analityczne na stronach chińskich i biznesowych