22 czerwca, 2020

Wideokonferencja Szczyt UE–Chiny

Unia Europejska i Chiny odbyły 22. konferencję dwustronną podczas wideokonferencji w dniu 22 czerwca 2020 r. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w towarzystwie wysokiej przedstawiciel Josep Borrella organizują spotkanie na Szczycie Premier Chin Li Keqiang, a następnie rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

Prezydent Michel powiedział: „Stosunki UE-Chiny ewoluowały w ostatnich latach. Nasza współzależność gospodarcza jest wysoka i musimy współpracować w zakresie globalnych wyzwań, takich jak działania w dziedzinie klimatu, osiąganie celów zrównoważonego rozwoju lub radzenie sobie z COVID-19. Współpraca z Chinami jest zarówno szansą, jak i koniecznością, ale jednocześnie musimy uznać, że nie podzielamy tych samych wartości, systemów politycznych ani podejścia do multilateralizmu. Będziemy angażować się w sposób jasny i pewny siebie, silnie broniąc UE zainteresowania i niezachwianie wobec naszych wartości.

Prezydent von der Leyen powiedział: „Pandemia COVID oraz szereg poważnych dwustronnych i wielostronnych wyzwań wyraźnie pokazują, że partnerstwo UE-Chiny jest kluczowe, zarówno pod względem handlu, klimatu, technologii, jak i obrony multilateralizmu. Ale aby nasze stosunki dalej się rozwijały, muszą stać się bardziej oparte na zasadach wzajemności, aby osiągnąć rzeczywiście równe szanse ”.

Stosunki dwustronne

UE podkreśliła potrzebę postępu we wdrażaniu zobowiązań podjętych na szczycie UE-Chiny w 2019 r., W tym, w postępach w negocjacjach w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej między UE a Chinami, która zapewnia równe warunki działania i eliminuje asymetrie w dostępie do rynku.

UE wyraziła również gotowość podpisania umowy UE-Chiny w sprawie oznaczeń geograficznych w nadchodzących tygodniach i jej wejścia w życie w najbliższej przyszłości.

Globalne wyzwania

Przywódcy przeprowadzili merytoryczną dyskusję na temat zmian klimatu. Chiny są partnerem UE na mocy porozumienia paryskiego, ale muszą zobowiązać się do zdecydowanych i ambitnych działań krajowych w celu ograniczenia emisji w krótkim okresie i wyznaczyć cel neutralności klimatycznej w jak najkrótszym terminie.

UE podkreśliła, że ​​rozwój nowych technologii cyfrowych musi iść w parze z poszanowaniem praw podstawowych i ochrony danych. UE poruszyła także nierozstrzygnięte kwestie dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego i dezinformacji.

UE wezwała Chiny do przyjęcia większej odpowiedzialności za radzenie sobie z globalnymi wyzwaniami poprzez oparty na zasadach system międzynarodowy, promowanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz przestrzeganie międzynarodowych standardów w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w Afryce.

Covid-19 pandemia

UE podkreśliła wspólną odpowiedzialność za:

  • uczestnictwo w globalnych wysiłkach na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa
  • zintensyfikowane badania nad terapiami i szczepionkami
  • wspieranie zielonego i globalnego ożywienia gospodarczego
  • okazywanie solidarności w radzeniu sobie z konsekwencjami w krajach rozwijających się
  • uczestniczenie w niezależnym przeglądzie wniosków wyciągniętych
    z międzynarodowej reakcji na COVID-19 w celu ułatwienia powrotu rezydentów UE  Chinach.

Sprawy regionalne i międzynarodowe

UE i Chiny rozmawiały o kwestiach międzynarodowych, takich jak Afganistan, sytuacja na Półwyspie Koreańskim i Iranie oraz realizacja umowy nuklearnej (JCPOA).

Przywódcy UE wyrazili również zaniepokojenie krokami podjętymi przez Chiny w celu nałożenia krajowych przepisów bezpieczeństwa w Hongkongu, a także pogarszającą się sytuacją w zakresie praw człowieka, w tym traktowaniem mniejszości w Sinkiangu i Tybecie oraz obrońców praw człowieka, a także ograniczeniami w sprawie podstawowych wolności

Wreszcie UE podkreśliła również, że oczekuje, że Dialog na temat praw człowieka odbędzie się w Chinach w późniejszym roku, po złagodzeniu ograniczeń COVID-19.

źródło: Rada Europejska, Rada UE, EU- CHINA SUMMIT 2020