1 grudnia, 2019

Spotkanie Prezydenta Xi Jinping  z prezydentem Czech Milošem Zemanem.

Xi Jinping podkreślił, że od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Czechami 70 lat temu przyjazna współpraca zawsze stanowiła główny nurt stosunków dwustronnych, niezależnie od tego, jak zmieniała się sytuacja międzynarodowa. Chiny nadal starają się traktować siebie nawzajem jak równych sobie, szanować siebie nawzajem, dążyć do osiągnięcia wzajemnych korzyści i wspólnego rozwoju oraz promować częstsze wymiany i dalszy rozwój między tymi dwoma krajami. Strona chińska jest skłonna współpracować ze stroną czeską w celu wzniesienia dwustronnego partnerstwa strategicznego na nowy poziom poprzez wykorzystanie historycznej możliwości wspólnej budowy inicjatywy „Pasa i Szlaku”.

Strona chińska będzie mocno zaangażowana w szersze otwarcie się na świat zewnętrzny i promowanie współpracy przynoszącej korzyści obu stronom. Chiny doceniają fakt, że prezydent Miloš Zeman wypowiada się w imieniu kraju w kwestiach związanych z Chinami, w tym wzywa do sprawiedliwego i równego traktowania chińskich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Obie strony powinny utrzymać wymianę na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach, wzmocnić synergię między strategiami rozwoju obu krajów oraz zbudować solidne podstawy współpracy, tak aby przyspieszyć dalszy rozwój wspólnego budowania inicjatywy „Pas i Szlak”. Oczekuje się, że strona czeska będzie nadal odgrywać konstruktywną rolę w promowaniu stosunków Chiny-Europa.

Milos Zeman powiedział, że przywiązuję wielką wagę do stosunków z Chinami i jest zadowolony z postępów w praktycznej współpracy dwustronnej. Republika Czeska jest skłonna aktywnie uczestniczyć we wspólnej budowie inicjatywy „Pas i Szlak” i ma nadzieję na zacieśnienie współpracy z Chinami w dziedzinie gospodarki, handlu i inwestycji oraz promowanie wymiany międzyludzkiej i kulturalnej. Republika Czeska wspiera pogłębianie stosunków między Europą a Chinami.

Przywódcy obu państw podpisali szereg dwustronnych dokumentów dotyczących wzajemnej współpracy.

Pas i Szlak