1 grudnia, 2019

Xi Jinping z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem

Spotkanie Prezydenta Xi Jinping z premierem Grecji Alexisem Tsiprasem 

Xi Jinping podkreślił, że zarówno Chiny, jak i Grecja to starożytne cywilizacje, które poświęcają się narodowemu odmładzaniu. Wspólna budowa Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI) podtrzymuje ducha starożytnego Jedwabnego Szlaku, pobudza międzynarodową współpracę i dąży do osiągnięcia obopólnych korzyści i zwycięskich rezultatów, a nie do gry o sumie zerowej. Powinniśmy pokazać światu to pojęcie, aby zyskać więcej zrozumienia i wsparcia.

Grecja ustanawia wzór dla krajów europejskich do prowadzenia wzajemnie korzystnej współpracy i wspólnego budowania Inicjatywy Pasa i Szlaku z Chinami. Chiny są skłonne utrzymywać wymianę na wysokim szczeblu oraz wzajemny szacunek i zaufanie ze stroną grecką, w pełni wykorzystać wartość głębokiego dziedzictwa historycznego i kulturowego obu krajów, promować dialog między cywilizacjami oraz wzmocnić koordynację i współpracę w sprawach międzynarodowych. Strona chińska jest również gotowa wzmocnić dostosowanie Inicjatywy Pasa i Szlaku  do strategii Grecji mającej na celu zbudowanie ważnego międzynarodowego węzła logistycznego, a także stale wypracowywać nowe ważne punkty współpracy.

Grecja jest zaproszona do przyłączenia się do mechanizmu współpracy między Chinami a państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Oczekuje się, że Grecja będzie stale przyczyniać się do zabezpieczenia rozwoju stosunków między Chinami a Europą.

Alexis Tsipras powiedział, że zarówno Grecja, jak i Chiny są cywilizacjami o długiej tradycji. Stosunki Grecja-Chiny mają zarówno głębokie znaczenie historyczne, jak i rozległe znaczenie praktyczne. Inicjatywa Pasa i Szlaku jest wspaniałą propozycją, która odzwierciedla mądrość starożytnej chińskiej filozofii i ucieleśnia rozważania na temat przyszłości świata, służąc tym samym jako pomost między Wschodem i Zachodem oraz szansa rozwoju dla wszystkich krajów. Grecja od samego początku aktywnie wspierała i uczestniczyła w rozwoju Inicjatywy Pasa i Szlaku. Grecja podobnie jak i Chiny to starożytne cywilizacje, dlatego  jest w stanie zrozumieć Pas i Szlak z perspektywy historii. Obdarzona własnymi regionalnymi atutami, strona grecka chętnie korzysta z Pasa i Szlaku oraz  platformy współpracy pomiędzy Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej, aby rozwijać strategiczne relacje z Chinami i wspierać pogłębianie współpracy pomiędzy Europą i Chinami. Grecja wierzy, że Chiny przyczynią się do rozwoju ludzkości poprzez mądrość, a nie podbijanie świata przez władzę.

Inicjatywa Pasa i Szlaku