9 lipca, 2019

Wizyta ministra spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie

[za: Biuro Rzecznika Prasowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych]

– W 2019 roku upływa 70 lat, od kiedy Polska, jako jedno z pierwszych państw świata, nawiązała stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową przypomniał minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas wizyty chińskiego ministra spraw zagranicznych Wanga Yi w Polsce. Ministrowie współprzewodniczyli dziś także II posiedzeniu Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego.

– Cieszymy się, że po czterech latach przerwy odbywa się drugie posiedzenie Komitetu Międzyrządowego – podkreślił minister Jacek Czaputowicz. Polsko-Chiński Komitet Międzyrządowy to jeden z głównych mechanizmów partnerstwa strategicznego Polski i Chin, mający na celu koordynację i planowanie wielopłaszczyznowej współpracy polsko-chińskiej. Udział w obradach Komitetu wzięli przedstawiciele kilkunastu ministerstw oraz instytucji państwowych z obu krajów. Dyskusje skoncentrowane były na kwestiach gospodarczych, naukowo-technologicznych, a także na wymiarze międzyludzkim, obejmującym kulturę, sport i turystykę. Poprzednie spotkanie Komitetu miało miejsce w 2015 r. w Pekinie.

Otwarcia posiedzenia tego gremium dokonali ministrowie spraw zagranicznych Polski i Chin, którzy następnie przeprowadzili dwustronne konsultacje. – Nasze kontakty dwustronne odznaczają się dużą intensywnością. Rozwijamy wielowymiarową współpracę, a jej wartościowym uzupełnieniem jest współpraca w formacie Europa Środkowo-Wschodnia-Chiny, zainaugurowana tu, w Warszawie w 2012 roku, a także chińska inicjatywa Pasa i Szlaku – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Rozmowy poświęcone były dotychczasowym osiągnięciom, bieżącym wyzwaniom i planom dalszej współpracy polsko-chińskiej w wymiarze politycznym, gospodarczym, naukowo-technologicznym, a także w warstwie kontaktów międzyludzkich. W czasie spotkania ze swoim chińskim odpowiednikiem minister Jacek Czaputowicz przypomniał, że Chińska Republika Ludowa to drugi partner handlowy na świecie. Zwrócił uwagę m.in. na możliwości ściślejszej współpracy między naszymi państwami w sektorze górniczym.

Konsultacje objęły także aktualne zagadnienia współpracy wielostronnej, m.in. w kontekście relacji UE-Chiny oraz formatu Europa Środkowo-Wschodnia-Chiny, jak również wymianę ocen ws. aktualnych wydarzeń na arenie międzynarodowej. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. relacje amerykańsko-chińskie, sytuacja na Bliskim Wschodzie i na Półwyspie Koreańskim, polityka Rosji i sytuacja na Ukrainie, a także bieżąca sytuacja w Unii Europejskiej. – Będziemy oczekiwać na kolejne owocne posiedzenie Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego, które – zgodnie z poczynionymi ustaleniami – tym razem odbędzie się w Chinach – podsumował rozmowy minister Czaputowicz.

Po zakończeniu spotkania ministrów nastąpiła publikacja Wspólnych Konkluzji, podsumowujących II posiedzenie Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego. – Doceniamy chińskie deklaracje gotowości do podjęcia działań na rzecz budowy bardziej zrównoważonego i obopólnie korzystnego partnerstwa ekonomicznego z Polską – podkreślił minister Czaputowicz podczas spotkania obu ministrów z dziennikarzami.

fot. Gabriel Piętka / MSZ

https://www.gov.pl/documents/1149181/1150183/PL_-_Wsp%C3%B3lne_Konkluzje_-_Polsko-Chi%C5%84ski_Komitet__Mi%C4%99dzyrz%C4%85dowy_-_190708_-_FINAL.pdf/5cf04037-7982-4b79-d03a-05033d25ea1a