1 grudnia, 2019

Wang Yi z ministrem spraw zagranicznych Słowacji Miroslavem Lajčákiem

Minister spraw zagranicznych ChRL Wang Yi spotkał się w Pekinie z słowackim ministrem spraw zagranicznych i europejskich Miroslavem Lajčákiem 

W 2019  roku przypadła 70. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Słowacją, a stosunki dwustronne stoją przed nowymi możliwościami rozwoju. W ostatnich latach, dzięki wspólnej budowie inicjatywy „Pasa i Szlaku” oraz głębokiemu uczestnictwu we współpracy między Chinami a krajami Europy Środkowej i Wschodniej, Chiny i Słowacja poczyniły wielkie postępy w zakresie wymiany i współpracy w różnych dziedzinach. Nie tak dawno temu premier Li Keqiang i premier Słowacji odbyli dwustronne spotkanie przy okazji 8. Szczytu Chin i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wyznaczając kierunek wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju stosunków dwustronnych na kolejnym etapie.

Chiny i Słowacja cieszą się głęboką i tradycyjną przyjaźnią. Strona chińska postrzega stronę słowacką jako ważnego partnera w Europie Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej (UE) i jest skłonna promować współpracę dwustronną w oparciu o wzajemny szacunek, wzajemne zaufanie, wzajemne korzyści i wyniki korzystne dla obu stron. Obie strony powinny podjąć wspólne wysiłki w celu wykorzystania okazji do odziedziczenia przeszłości i wykorzystania jej w przyszłości, wykorzystania potencjału współpracy dwustronnej, przyspieszenia wymiany na wszystkich szczeblach oraz wspólnego promowania współpracy Chiny-UE i Chiny-Europa Środkowo-Wschodnia. Strona chińska docenia pozytywne nastawienie strony słowackiej do jej udziału we wspólnej budowie inicjatywy „Pasa i Szlaku” i uważa, że współpraca w ramach tej inicjatywy  nada nowy impuls współpracy Chin i Słowacji.

Miroslav Lajčák powiedział, że docenia determinację Chin w dążeniu do zapewnienia pokoju na świecie i promowania międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Słowacja przywiązuje wielką wagę do rozwoju swoich stosunków z Chinami i będzie stosować się do polityki jednych Chin i chronić polityczne podstawy stosunków dwustronnych. Strona słowacka jest skłonna wykorzystać
70. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między tymi dwoma krajami jako okazję do wzmocnienia współpracy ze stroną chińską w zakresie polityki, gospodarki, handlu, inwestycji, kultury, nauki i technologii, edukacji i innych dziedzin w ramach współpracy w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku”, a także wyciągnąć wnioski z doświadczeń Chin w zakresie rozwoju.

Pas i Szlak