Październik 22, 2018

Szczyt ASEM w Brukseli

W dniach 18 – 19 października 2018 r. w Brukseli odbył się 12 szczyt w ramach dialogu Azja–Europa (ASEM).
W wydarzeniu uczestniczyli przywódcy 51 państw Europy i Azji, przedstawiciele UE oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Jednym z głównych tematów spotkania był rozwój współpracy w dziedzinie transportu i łączności. Uczestnicy debatowali również o integracji gospodarczej, bezpieczeństwie międzynarodowym oraz innych globalnych wyzwaniach, tj. zmiana klimatu, migracje czy też cyfryzacja.

Przywódcy uzgodnili wspólnie, że należy wzmocnić integrację między oboma kontynentami, jak i również zwiększać wymianę handlową, udoskonalić bezpieczeństwo, chronić środowisko i zbliżać społeczeństwa.

Europejscy i azjatyccy liderzy państw podkreślili, jak ważne jest utrzymanie otwartej gospodarki światowej oraz przestrzeganie systemu handlowego opartego na prawie, którego podstawą jest Światowa Organizacja Handlu. Zwrócili też uwagę na znaczenie pogłębienie integracji gospodarczej zarówno na regionalnym, jak i światowym szczeblu.

„Tematem przewodnim naszych dyskusji była zrównoważona konektywność oparta na zasadach. Chociaż swobodny przepływ towarów, inwestycji, informacji, idei i osób przyczynia się do globalnego wzrostu, jestem głęboko przekonany, że prawdziwą konektywność między naszymi regionami zapewnimy poprzez zbliżanie do siebie ludzi za pomocą edukacji i wymian, wspólnych programów badawczych i turystyki – powiedział na zakończenie wydarzenia przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Przywódcy ponowili również swoje zobowiązanie do pełnego wdrożenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Podkreślili w nim rolę młodzieży, ale również bardzo istotne znaczenie współpracy naukowej, technologicznej i innowacyjnej w realizacji tego ważnego zadania.

15 października 2018 r., przed szczytem ASEM, Rada zatwierdziła unijną strategię dotyczącą współpracy Europa–Azja.

Na marginesie szczytu odbyły się również różne wydarzenia towarzyszące, w tym Forum Biznesu ASEM
i Forum Ekonomiczne Azja–Europa.

ASEM powstało w 1996 r. jako forum dialogu i współpracy między Europą a Azją. Jego głównym celem jest wzmocnienie relacji między oboma kontynentami. W ASEM uczestniczy aż 53 partnerów: Unia Europejska,
30 państw europejskich (28 państw członkowskich UE oraz Norwegia i Szwajcaria), 21 państw azjatyckich i sekretariat ASEAN. Szczyty ASEM odbywają się co 2 lata, na przemian w Azji i w Europie.