Wrzesień 13, 2018

Rozwój infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej wśród tematów Forum w Krynicy

W dn. 4 – 6 września br. w Krynicy-Zdroju miało miejsce XXVIII Forum Ekonomiczne. Przez trzy dni odbyło się niemal 180 paneli dyskusyjnych, debat i wykładów. Rozmowy były poświęcone przede wszystkim przyszłości Europy, ale też m.in. rozwojowi infrastruktury i nowym technologiom.

Już w pierwszej debacie pod hasłem „Miedzy gospodarką a polityką. Europa w poszukiwaniu recept na wzrost gospodarczy i społeczny”, otwierającej Forum wicepremier Beata Szydło podkreśliła efektywność polskich działań dotyczących rozwoju infrastrukturalnego Europy Środkowowschodniej.

– Po trzech latach pracy naszego rządu i współpracy z państwami regionu udało się przejść do realizacji wielu projektów. Takim przykładem jest Via Carpatia, która jest wymiernym, dużym przedsięwzięciem infrastrukturalnym, a zarazem symbolem łączącym nasz region – wskazała wicepremier Szydło.

W ramach konferencji „Europa Karpat”, organizowanej przy okazji Forum Ekonomicznego, odbył się również panel dyskusyjny pn. „Europa Środkowa – Infrastruktura w przebudowie”, w którym wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz ministrowie ds. transportu Czech, Litwy, Słowacji, Ukrainy i Węgier.  Ministrowie rozmawiali nt. najważniejszych projektów infrastrukturalnych łączących kraje naszego regionu (m.in. Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica oraz Koleje Dużych Prędkości) oraz będące praktyczną realizacją idei Inicjatywy Trójmorza.

Z inicjatywy strony polskiej ministrowie podpisali także Wspólne Oświadczenie między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrem Transportu Republiki Czeskiej, Ministrem Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, Ministrem Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej, Ministrem Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej oraz Ministrem Infrastruktury Ukrainy dotyczące najbardziej kluczowych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury Europy Środkowowschodniej. Dokument jest deklaracją dalszej współpracy krajów sygnatariuszy na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury transportowej.

Podczas Forum Ekonomicznego przedstawiciele kierownictwa polskiego Ministerstwa Infrastruktury uczestniczyli w sesjach poświęconych rozwojowi sieci kolejowej, lotniczej i drogowej w Polsce oraz w regionie Europy Środkowej. Dyskutowano m.in. na temat kierunków działań dotyczących Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego.

5 września 2018 r. na marginesie Forum minister Andrzej Adamczyk spotkał się z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier Peterem Szijjartó. W trakcie spotkania zostały omówione m.in. kwestie rozwoju projektu Kolei Dużych Prędkości, współpracy dotyczącej Bursztynowego Kolejowego Korytarza Towarowego oraz szlaku Via Carpatia.

– Projekt budowy systemu Kolei Dużych Prędkości to bez wątpienia przedsięwzięcie cywilizacyjne, które może zmienić mapę transportową Unii Europejskiej na korzyść naszego regionu . […] Rozwój połączeń transportowych na osi północ-południe stanowi znaczący impuls do aktywizacji i rozwoju gospodarczego, nie tylko basenu dla Morza Bałtyckiego, ale także całej Europy Środkowo-Wschodniej.– mówił minister Adamczyk.

W trakcie trwania Forum Ekonomicznego delegacje Polski i Litwy podpisały także list intencyjny dotyczący testowania technologii 5G (technologia mobilnej sieci nowej generacji) na trasie Via Baltica.

Źródło: www.gov.pl/infrastruktura, www.forum-ekonomiczne.pl, gospodarkamorska.pl

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury (www.gov.pl/infrastruktura)
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury (www.gov.pl/infrastruktura)