Wrzesień 21, 2018

Prezydent Andrzej Duda na szczycie Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie

Trzeci, tegoroczny szczyt Inicjatywy Trójmorza odbył się w dniach 17-18 września
w Bukareszcie, równolegle z Forum Biznesu dla sektorów transportowego, energetycznego i IT/ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne). W pierwszym dniu wydarzenia wziął udział Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, drugiego zaś Premier RP Mateusz Morawiecki. Prezydentowi towarzyszył minister Krzysztof Szczerski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

12 przedstawicieli państw członkowskich rozpoczęło udział w bukaresztańskim szczycie od panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych”. Zaraz potem podpisano kluczowe dokumenty umożliwiające dalszy rozwój tej inicjatywy: list intencyjny w sprawie powołania Funduszu Trójmorza
oraz powołania Rady Biznesu Państw Trójmorza.

W swoim wystąpieniu podczas panelu dyskusyjnego Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że o tożsamości Inicjatywy Trójmorza decydują europejskość i transatlantyckość.

Jesteśmy tu dzisiaj, bo jesteśmy częścią UE i NATO (…) Dlatego nie wyobrażam sobie, aby Trójmorze mogło działać poza tymi granicami, ani tym bardziej wbrew tym organizacjom i ich wartościom – mówił.

Andrzej Duda podkreślił, że aby spełnić powyższe założenia cel inicjatywy Trójmorza jest Europa rozwinięta, dobrze zintegrowana i bezpieczna. Jak stwierdził, aby osiągnąć ten cel Trójmorze koncentruje się na pogłębieniu integracji w dziedzinach najważniejszych dla rozwoju gospodarczego. Wskazał tu na transport, energetykę
i cyfryzację. Wyrazem tych relacji opartych o współpracę IT i UE była obecność szefów największych instytucji finansowych w Europie i na świecie — Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także szefa Komisji Europejskiej i unijnych komisarzy sektorowych.

Odnosząc się do dwóch ww. dokumentów, których podpisanie stanowiło zwieńczenie panelu Prezydent podkreślał, że członkom Trójmorza uda się dzięki nim wzmocnić proces modernizacji Europy Środkowej.

Uczynimy to w sposób oddolny, punktowy, skupiając się na kolejnych stadiach budowy poszczególnych inwestycji – mówił.

Prezydent zauważył również, że Inicjatywa Trójmorza znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie współpracy.

Chcemy być i jesteśmy politycznymi praktykami, współtwórcami sprawczej
i podmiotowej Europy Środkowej. Dlatego współpracę regionalną wzbogacamy o nowe komponenty
i nowe instrumenty realizacji
– mówił Andrzej Duda, podkreślając jednocześnie, że po okresie konsultacji
i wymiany doświadczeń, nadszedł czas na „fazę wykonawczą” projektu.

Fundusz Trójmorza ma dawać kapitał dla transgranicznych inwestycji w regionie. Inicjatywa ma charakter polityczny, ale sam fundusz ma działać zgodnie z rachunkiem biznesowym. Polska jest jednymz pomysłodawców nowego projektu. W imieniu rządu w pracach uczestniczył Bank Gospodarstwa Krajowego.

W planach szczytu Inicjatywy Trójmorza było także przyjęcie katalogu priorytetów inwestycyjnych Trójmorza, którymi kraje członkowskie próbować będą zainteresować zewnętrznych inwestorów. Wśród polskich propozycji znalazły się m.in. Via Carpatia, Via Baltica oraz wodna droga śródlądowa oparta o Odrę.

Inicjatywa Trójmorza to platforma współpracy dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem
i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej.

Źródło: Prezydent.pl, Gazeta Prawna, Do Rzeczy, PolsatNews