19 grudnia, 2019

Polska – morska brama na świat dla śródlądowych krajów regionu EŚW

Polska jest naturalnym krajem portowym dla Czech i Słowacji, ale także mogłaby pełnić podobną rolę dla Węgier i Białorusi. Polskie porty od lat stanowią dla słowackiego, czeskiego przemysłu handlowe wyjście na Morze Bałtyckie. 

Wysokie możliwości przeładunkowe i nowoczesna infrastruktura sprawiają, że Port Gdańsk jest kluczowym hubem transportowym Europy Centralnej. Port Gdańsk dla swoich południowo-wschodnich sąsiadów stanowi bramę na rynki azjatyckie, ponieważ jako jedyny na Bałtyku obsługuje transoceaniczne kontenerowce z Chin, o pojemności ładunkowej ponad 21 tys. TEU.

Reagujemy na zapotrzebowania rynkowe także tych krajów i regionów, które dostępu do morza nie mają. Port Gdańsk z racji swojego usytuowania jest kluczowym hubem, którego naturalnym zapleczem w zakresie obsługi tranzytowej są m.in. Słowacja, Czechy, Białoruś czy północna Ukraina
– mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Całkowity obszar terytorium państw podlegających zasięgowi rynkowemu Portu Gdańsk obejmuje rynek liczący co najmniej 100 milionów konsumentów. Szacuje się, że w perspektywie nadchodzących inwestycji, m.in. budowy Portu Centralnego, dla krajów takich jak Słowacja Port Gdańsk stanie się głównym wyborem w kwestii transportu morskiego.

Jednocześnie rozbudowa zespołu portów Szczecin -Świnoujście czyni z Polski główny hub gazowy,  ważny port promowy i istotny port kontenerowy obsługujący północno-zachodnią Polskę, Czechy, oraz część północno wschodnich Niemiec, w tym aglomerację berlińską.

Budowa nowych i wzmocnienie istniejących powiązań infrastrukturalnych krajów regionu EŚW z polskimi portami morskimi przyczynia się do utworzenia z Polski morskiej bramy na świat dla śródlądowych krajów regionu Europy Środkowo Wschodniej. 

źródło: Port Gdańsk
opublikowała: Patrycja Zając