Sierpień 28, 2018

Nowi członkowie porozumienia operatorów terminali i centrów logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej

24 sierpnia br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się spotkanie członków Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej.

Źródło: www.gospodarkamorska.pl

Efektem spotkania było przystąpienie do inicjatywy sześciu nowych podmiotów – operatora logistycznego PKP Cargo Connect Sp. z o.o., Bałtyckiego Terminala Kontenerowego Sp. z o.o., Advanced World Transport a.s. (Grupa PKP CARGO) oraz Zarządów Portów Morskich w Elblągu i Kołobrzegu oraz Policach.

Podpisany dokument zakłada m.in. wzajemne wsparcie na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych na osi wschód – zachód, północ – południe Europy oraz z Azji, a także wspólne kreowanie projektów inwestycyjnych i biznesowych w obszarze logistyki.

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jako jeden z inicjatorów upatruje w Porozumieniu szansę na realizację celów i priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, a także w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. w zakresie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego poprzez powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych – podkreślił Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Cieszy nas fakt, że Porozumienie zyskało nowych Partnerów, z którymi wspólnie zamierzamy budować konkurencyjną pozycję polskiej branży transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jak podkreśla Zarząd Morskiego Portu Gdynia, dynamicznie rozwijający się rynek TSL potrzebuje wzajemnej, partnerskiej współpracy na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych. Integracja tej branży, a zarazem rozwój działalności logistycznej, w połączeniu z trwającymi na szeroką skalę pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych, wpłynie pozytywnie nie tylko na całą polską gospodarkę, ale też umocni pozycję naszego kraju za granicą jako bramy ze Wschodu do Unii Europejskiej. – dodaje Mirosław Antonowicz, członek Zarządu PKP S.A.

Celem inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do utworzenia podmiotu pod nazwą Organizacja operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych – Europy Środkowo – Wschodniej, co ma umożliwić współpracę w zakresie promowania potencjału tych podmiotów  wśród klientów usług logistycznych w kraju i zagranicą. Organizacja ma także integrować interesariuszy w zakresie planowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także wdrażania najnowszych technologii w procesach logistycznych z wykorzystaniem środków finansowych krajowych i europejskich.

Stronami Porozumienia są także m.in. PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, Polskie Koleje Państwowe SA, Śląskie Centrum Logistyki oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

 

Źródło: Port Gdynia (www.port.gdynia.pl), PAP (www.pap.pl)

 

Źródło: Tadeusz Urbaniak, Port Gdynia (www.port.gdynia.pl)
Źródło: Tadeusz Urbaniak, Port Gdynia (www.port.gdynia.pl)