Styczeń 28, 2019

Kolejne rekordy przeładunkowe w polskich portach

Przeładunki w polskich portach morskich przekroczyły w ubiegłym roku barierę 100 mln ton i wyniosły 101,19 mln ton. Taki poziom osiągnięto po raz pierwszy w historii – poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. W roku 2017 w polskich portach przeładowano 87 mln ton ładunków, czyli o ponad 14 %. Historyczna bariera 100 mln ton przeładunków w polskich portach została przekroczona, dzięki trzem największym portom morskim w Polsce. W 2018 roku każdym miesiącem wzrastała liczba ton, która pozostawała w obrocie czołowych podmiotów w tym sektorze.

Według danych podanych przez Port Gdańsk przeładowano tam w 2017 r. 40,6 mln ton towarów – wcześniej żaden polski port tej bariery nie przekroczył. W roku 2018 Gdańsk pobił własny rekord: przez nabrzeża i terminale przeszło ponad 49 mln ton. Wzrost o 20,7 procent to najwyższa dynamika na polskim wybrzeżu.

Samych kontenerów w Porcie Gdańsk przeładowano prawie 20 mln ton, co daje 21-procentowy wzrost roczny. Rosną nie tylko przeładunki, ale także liczba statków handlowych, które wchodzą do Portu. W 2018 roku mieliśmy o 357 zawinięć więcej niż rok wcześniej. – tłumaczy Adam Kłos, dyrektor handlowy w ZMP Gdańsk.

W 2018 roku w Porcie Gdynia nastąpił wzrost wyników o ponad 10 procent – przekroczono 23,5 mln ton. Jest on kolejnym pomyślnym okresem dla wzrostu ilości obsłużonych ładunków i tym samym najlepszym rokiem w dotychczasowej historii Portu Gdynia.

Zakładamy, że rok 2019 będzie co najmniej tak dobry jak rok ubiegły w wielkości wykonanych przeładunków. Dlatego też pozytywnie patrzymy w przyszłość starannie modernizując Port Gdynia i realnie przymierzając się do największej inwestycji jaką jest budowa Portu Zewnętrznego. – mówił Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Porty Szczecin-Świnoujście zamknęły rok wynikiem przekraczającym 28,6 mln ton obsłużonych towarów. Już w połowie listopada ubiegłego roku osiągnięty został wynik wypracowany w całym 2017 roku. Zarząd prognozuje, że tendencja wzrostowa powinna utrzymać się, osiągając na koniec wartość w okolicach 30 mln ton obsłużonych towarów.

Dariusz Słaboszewski, prezes ZMPSiŚ SA komentuje: Wynik wypracowany przez nasze porty, to efekt synergii obejmujący z jednej strony działania podejmowane przez Zarząd Portu, a ukierunkowane na rozwój infrastruktury portowej i tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w porcie, z drugiej zaś wpłynęła nań aktywność spółek operujących w porcie. Ponadto polska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, dowodzą tego właśnie rosnące statystyki obrotów portowych. Wypracowany wynik motywuje nas do dalszej pracy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Na inwestycje na Wybrzeżu do 2030 r. ma być przeznaczone ponad 25 mld zł. W najbliższych 13 latach port w Gdańsku na rozbudowę i modernizację infrastruktury, m.in. na budowę portu centralnego ma otrzymać 8,6 mld zł, port w Gdyni na rozbudowę ponad 4,5 mld zł a zespół portów Szczecin-Świnoujście ponad 9,5 mld zł.

Źródło: Gospodarka morska, Port Gdańsk, Port Gdynia, Port Szczecin- Świnoujście