10 grudnia, 2019

Kluczowe partnerstwo na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet pracujących w portach

[Strona internetowa IMO – 5 lipca 2019 r.]

Coraz więcej kobiet dołącza do załóg w szeroko pojętej branży morskiej. IMO, aby utrzymać ten trend zorganizowała kurs szkoleniowy skierowany głownie do urzędniczek urzędów morskich i portowych.

25 kobiet z 17 krajów rozwijających się wzięło udział w dwutygodniowym kursie „Kobiety w zarządzaniu portem”, który odbył się w Le Havre we Francji (24 czerwca – 5 lipca). Kurs obejmował wykłady na temat zarządzania portami, bezpieczeństwa portów, środowiska morskiego, ułatwiania ruchu morskiego, marketingu, logistyki portowej i innych tematów. Uczestnicy dowiedzieli się o niezbędnych umiejętnościach wymaganych do poprawy zarządzania i wydajności operacyjnej swoich portów.

IPER 2019

Wizyty zorganizowano w Porcie Le Havre i Porcie w Rouen, dając uczestnikom szansę przeżycia codziennych operacji w porcie, mając na celu wykorzystanie tej wiedzy z powrotem w swoich krajach.

Kurs zarządzania portami był realizowany za pośrednictwem programu IMO Women in Maritime, wspieranego przez Ministerstwo Transportu Chińskiej Republiki Ludowej i we współpracy z Port Institute for Education and Research (IPER) i Le Havre Port Authority. Jest to część trwających i rosnących wysiłków IMO mających na celu wspieranie celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 5: osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt.

To piętnasta impreza szkoleniowa tego rodzaju. Do tej pory 333 kobiety odbyły szkolenie w ramach tego działania. Zapotrzebowanie na kurs nadal znacznie rosło w ciągu ostatnich lat.

Tutaj można przeczytać wiadomość od Kitacka Lima Sekretarza Generalnego, Międzynarodowej Organizacji Morskiej (po angielsku): http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/Documents/SG%20message%20for%20website.pdf

Źródło: http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx