Październik 19, 2018

III Spotkanie Ministrów Transportu Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w Belgradzie

III Spotkanie Ministrów Transportu Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin odbyło się w dn. 16-17 października br. w Belgradzie. W wydarzeniu wzięli udział ministrowie, wiceministrowie i inni delegaci z państw formatu „16+1”. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Aleksandar Vučić, prezydent Serbii oraz Zorana Mihajlović, wicepremier oraz minister budownictwa, transportu i infrastruktury. Strona chińska była reprezentowana przez ministra transportu Li Xiaopenga.

Minister Zorana Mihajlović wskazała w swoim przemówieniu, że każdy projekt przeprowadzany we współpracy z Chinami w ramach formatu „16+1” powinien być traktowany jako wspólne działanie, ponieważ przyniesie korzyść dla całego regionu.

„Chiny wyrażają gotowość, by kontynuować promocję zacieśnionej i przyjaznej współpracy w obszarze poprawy komunikacji sieci transportowych i budowy infrastruktury, co da podstawę długoterminowej współpracy w dziedzinie transportu z korzyścią dla wszystkich państw [państwa „16+1”]” – powiedział minister transportu Chin, Li Xiaopeng.

Rezultaty spotkania znalazły odzwierciedlenie w konkluzjach. Wszystkie państwa formatu „16+1” zgodziły się, że powinna być rozwijana współpraca w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji projektów infrastruktury transportowej, aby zapewnić lepszą komunikację między Europą a Azją jako ważnego elementu w rozwoju światowego handlu i zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Uczestnicy spotkania również wymienili poglądy nt. nowych możliwości rozwoju procesu współpracy w ramach formatu „16+1”, takich jak propozycja stworzenia listy priorytetowych projektów państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin w dziedzinie infrastruktury transportowej.

Jedną z kwestii podniesionych w trakcie spotkania były opóźnienia na przejściach granicznych. Zebrani przedstawiciele państw dyskutowali o rozwiązaniach, które powinny zostać przyjęte, by zapewnić sprawny transport dóbr w ramach krajów „16+1”.

Na marginesie wydarzenia, w dn. 17 października br. została zorganizowana wizyta studyjna na miejsce budowy projektu „Belgrad na wodzie” (ang. Belgrade Waterfront) oraz do miasta Obrenovac, gdzie budowany jest most nad rzeką Sawą (most Obrenovac – Surčin budowany jest przez firmę China Road and Bridge Company).

Spotkania Ministrów Transportu Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin odbywają się regularnie co roku w jednym z państw „16+1”. Poprzednie wydarzenia były organizowane przez rząd łotewski w 2016 r. w Rydze oraz rząd polski w 2017 r. w Warszawie. Głównym celem spotkań jest wzmocnienie współpracy w ramach formatu „16+1” oraz stworzenie wszystkim państwom możliwości dyskusji o bieżących wyzwaniach dla międzynarodowego transportu.

 

Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Infrastruktury Serbii: www.mgsi.gov.rs

Źródło: www.mgsi.gov.rs
Źródło: www.mgsi.gov.rs
Źródło: www.mgsi.gov.rs