Sierpień 6, 2018

Budowa kolejnego odcinka transeuropejskiego szlaku Via Carpatia. Duża cześć szlaku przebiegać będzie przez Polskę

Via Carpatia ma być transeuropejskim korytarzem transportowym, który może stać się nowym połączeniem północy z południem Europy, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji.

Planowany szlak Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Polskę – Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz do greckich salonik nad Morzem Egejskim.

Przez Polskę przebiega znaczny odcinek szlaku drogowego Via Carpatia. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny. Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie około 760 km.

W czwartek podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka Via Carpatia  – tym razem w województwie podkarpackim. Odcinek od węzła Podgórze do węzła Kamień wybuduje firma Budimex. Droga ma powstać w ciągu 34 miesięcy, a jej koszt to 333,5 mln zł.

„Ta trasa to koncepcja świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który chciał, aby połączyć wszystkie nasze, sąsiadujące od południa i od północy państwa, w jedną oś komunikacyjną” – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz, który podpisał umowę z wykonawcą.

Rząd polski stara się wpisać Via Carpatię w sieć bazową TEN – T, główny szlak transportowy UE.  Zdaniem Bogdana Rzońcy Szefa sejmowej komisji infrastruktury budowa nowej trasy Via Carpatia zrewolucjonizuje system transportowy w Europie.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury (www.gov.pl/infrastruktura)